Onderhoud, inspectie, veiligheidscontrole

Onderhoud
De onderhoudsmaatregelen omvatten naast de optische en akoestische beoordeling ook maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de gewenste nominale toestand van de installatie. SSI SCHÄFER voert het onderhoud uit met ervaren en gecertificeerde servicemonteurs. Profiteer van:

  • de verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie door vroegtijdige detectie van slijtage en defecten

  • de opheffing van storingen en de uitvoering van instelwerkzaamheden tijdens de uitvoering van het onderhoud.

Inspectie
De inspecties omvatten naast de optische en akoestische beoordeling ook de aanbevolen maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de gewenste nominale toestand van de installatie.

  • Kennis van de actuele toestand van de installatie aan de hand van het inspectierapport

  • Periodieke inspectie door gekwalificeerd personeel tegen vaste prijzen

  • Verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie door vroegtijdige detectie van slijtage en defecten

  • Na uitvoering van de inspectie ontvangt u een uitvoerig rapport over de toestand van uw installatie

Veiligheidscontrole
Exploitanten in de Europese Unie zijn verplicht minimaal eens per jaar een veiligheidstechnische controle van de arbeidsveilige toestand volgens de geldende richtlijnen, zoals bijvoorbeeld EN 528, van het betreffende land uit te laten voeren.

  • Zekerheid over de correcte functie en werking van alle veiligheidstechnische inrichtingen ter bescherming van personen.

  • Kostenminimalisatie omdat geen bijkomende inspecties door een externe keuringsinstantie noodzakelijk zijn.

  • Minder managementinspanningen en minder inperking van de productie door de gecombineerde uitvoering van de inspecties en het onderhoud.

[---Error_NoJavascript---]