Preventief onderhoud

Preventief onderhoud door gecertificeerde servicemonteurs
Tot ons preventieve onderhoud behoren naast de eigenlijke onderhoudswerkzaamheden ook inspecties en veiligheidscontroles. Het preventieve onderhoud wordt door daarvoor opgeleide servicemonteurs van SSI SCHÄFER uitgevoerd met behulp van een computerondersteund onderhoudsmanagementsysteem (CMMS).

Uw voordelen van het preventieve onderhoud in één oogopslag:

 • Verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie door vroegtijdige detectie van slijtage en defecten

 • Preventief onderhoud door gekwalificeerd personeel tegen vaste prijzen

 • Opheffing van storingen en de uitvoering van instelwerkzaamheden tijdens de uitvoering van het onderhoud

 • Slijtende onderdelen worden parallel aan de onderhoudswerkzaamheden vervangen

PREVENTIEF ONDERHOUD: VERHOGING VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN UW INSTALLATIE DOOR VROEGTIJDIGE DETECTIE VAN SLIJTAGE EN DEFECTEN

Onderhoud
De onderhoudsmaatregelen omvatten naast de optische en akoestische beoordeling ook maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de gewenste nominale toestand van de installatie. SSI SCHÄFER voert het onderhoud uit met ervaren en gecertificeerde servicemonteurs. Profiteer van:

 • de verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie door vroegtijdige detectie van slijtage en defecten

 • de opheffing van storingen en de uitvoering van instelwerkzaamheden tijdens de uitvoering van het onderhoud.

Inspectie
De inspecties omvatten naast de optische en akoestische beoordeling ook de aanbevolen maatregelen die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de gewenste nominale toestand van de installatie.

 • Kennis van de actuele toestand van de installatie aan de hand van het inspectierapport

 • Periodieke inspectie door gekwalificeerd personeel tegen vaste prijzen

 • Verhoging van de beschikbaarheid van uw installatie door vroegtijdige detectie van slijtage en defecten

 • Na uitvoering van de inspectie ontvangt u een uitvoerig rapport over de toestand van uw installatie

Veiligheidscontrole
Exploitanten in de Europese Unie zijn verplicht minimaal eens per jaar een veiligheidstechnische controle van de arbeidsveilige toestand volgens de geldende richtlijnen, zoals bijvoorbeeld EN 528, van het betreffende land uit te laten voeren.

 • Zekerheid over de correcte functie en werking van alle veiligheidstechnische inrichtingen ter bescherming van personen.

 • Kostenminimalisatie omdat geen bijkomende inspecties door een externe keuringsinstantie noodzakelijk zijn.

 • Minder managementinspanningen en minder inperking van de productie door de gecombineerde uitvoering van de inspecties en het onderhoud.

Het Computerized Maintenance Management System (CMMS) is het computerondersteunde systeem van SSI SCHÄFER voor de efficiënte aansturing en controle van de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan uw installatie. CMMS optimaliseert de uitvoering van het onderhoud, documenteert de onderhoudswerkzaamheden, verhoogt daarbij in significante mate de efficiëntie van het onderhoud en stelt de beschikbaarheid van uw installatie veilig.

Alle voordelen van een geoptimaliseerd onderhoudsmanagement in één systeem:

 • Papierloze arbeidsprocessen

 • Elektronische documentatie van de onderhoudsactiviteiten

 • Gebruik van een handlezer voor monteurs en van gedetailleerde lijsten voor de onderhoudstaken voor elk component in de installatie

 • Effectieve structurering van de onderhoudsorders

Het CMMS omvat een toegang tot de Online Service Portal, barcodes voor elk installatiecomponent, een handlezer voor de technici, alsmede CMMS Training en Set-up. Het wordt gebruikt bij het preventieve onderhoud, bij reparaties en in het kader van het SSI Resident Maintenance®, de allround installatieservice van SSI SCHÄFER.

Het systeem maakt een betrouwbare planning van het onderhoud mogelijk. Met een druk op een knop kan rond de klok de uitgebreide historie van alle onderhoud en reparaties worden opgeroepen. De werkrapporten worden automatisch aangemaakt en de exacte registraties van de aanwezigheids- en onderhoudstijden worden met behulp van barcode-inlezing aangeleverd. Technische documentatie, zoals de onderhoudshandleidingen, is te allen tijde beschikbaar. De kwaliteit van uw onderhoud wordt verhoogd en een langere levensduur van de installatie wordt veiliggesteld. De gebruikte onderdelen zijn in het rapport vermeld en kunnen via de webshop in het serviceportaal eenvoudig worden nabesteld.

DOWNLOADS

Customer Service and Support

Customer oriented service - optimum system utilisation

525.7 KB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

[---Error_NoJavascript---]