Systeemmonitoring

De systeembewaking omvat de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de waarborging van het lopende bedrijf van de computersystemen in het magazijn:    

 • De systeembewaking vindt plaats via een bewakingstool en door gekwalificeerde technici via bewaking op afstand

 • De service omvat de maatregelen die voor de lange termijn noodzakelijk zijn om het ononderbroken lopende bedrijf van de computersystemen in het magazijn te garanderen:

 • De escalatie van onderkende problemen via de daarvoor bestemde interfaces maakt daar eveneens deel van uit.

 • Systeemrelevante parameters worden gericht bewaakt:

  • Hardware

  • Besturingssysteem

  • Applicatie

 • Handmatige controle met regelmatige tussenpozen maakt het mogelijk zwakke punten te identificeren en te verhelpen

 • Identificatie van het storingenpotentieel door observatie op lange termijn

 • Snelle reactie op gemelde systeemfouten

 • Oplossingsvoorstellen en performancegegevens worden in een maandelijks rapport vastgelegd en beschikbaar gesteld

[---Error_NoJavascript---]