Technische support

Wij staan voor u klaar - 24 uur per dag

Onze op maat gesneden service- en onderhoudsdiensten zorgen voor een maximale beschikbaarheid, veiligheid en stabiliteit. Via het Schäfer Global Call Management kunt u een beroep doen op de volledige technische deskundigheid van onze onderneming. 

Door een directe verbinding via VPN tot stand te brengen, kunnen onze vakmensen al via een diagnose op afstand mogelijke problemen herkennen en voor u oplossen. Daarbij garandeert SSI SCHÄFER u korte reactietijden.

 

ONS TECHNISCHE SUPPORT BESTAAT UIT

Mocht in uw installatie of uw systeem van SSI SCHÄFER een storing optreden, dan staat onze standby service 24 uur per dag, 365 dagen per jaar tot uw beschikking. Reeds aan de telefoon spreekt u met onze deskundige ingenieurs en productmanagers die u uitgebreid van advies kunnen dienen:

 • Een centraal Hotline-nummer (24/7) en het ticket-tool „ITS“

 • Gegarandeerde reactietijden

 • Call-bewaking en klantenfeedback

 • Call-reporting

 • Gebruikmaking van de wereldwijde escalatiestructuren

Wanneer onze monteurs het probleem op locatie zullen moeten verhelpen, omdat een storingsopheffing niet telefonisch of via het online onderhoud op afstand uitgevoerd kan worden, staat SSI SCHÄFER binnen de toegezegde korte reactietijd tot uw beschikking. Om dit mogelijk te maken hebben wij in al onze regio’s parallel meerdere servicemonteurs beschikbaar. En dat op meer dan 90 servicesteunpunten ter wereld. De storingsopheffing binnen uw bedrijf vindt snel, efficiënt en volgens vast gedefinieerde escalatiemechanismen plaats. Een uitgebreide rapportage sluit elke actie af en zorgt voor de noodzakelijke transparantie.

Profiteer van: 

 • De continue beschikbaarheid van gekwalificeerde servicemonteurs (24/7) van SSI SCHÄFER.

 • Een toegezegde, korte reactietijd

 • Een minimalisering van de storingsduur en daardoor een verhoging van de beschikbaarheid.

De systeembewaking omvat de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de waarborging van het lopende bedrijf van de computersystemen in het magazijn:    

 • De systeembewaking vindt plaats via een bewakingstool en door gekwalificeerde technici via bewaking op afstand

 • De service omvat de maatregelen die voor de lange termijn noodzakelijk zijn om het ononderbroken lopende bedrijf van de computersystemen in het magazijn te garanderen:

 • De escalatie van onderkende problemen via de daarvoor bestemde interfaces maakt daar eveneens deel van uit.

 • Systeemrelevante parameters worden gericht bewaakt:

  • Hardware

  • Besturingssysteem

  • Applicatie

 • Handmatige controle met regelmatige tussenpozen maakt het mogelijk zwakke punten te identificeren en te verhelpen

 • Identificatie van het storingenpotentieel door observatie op lange termijn

 • Snelle reactie op gemelde systeemfouten

 • Oplossingsvoorstellen en performancegegevens worden in een maandelijks rapport vastgelegd en beschikbaar gesteld

SSI augmented support is het eerste multifunctionele mobiele realtime video-communicatiesysteem dat aan alle eisen voor efficiënte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voldoet. Door zijn hoge mate van flexibiliteit en het ongecompliceerde gebruik verbetert het systeem in veel opzichten het arbeidsproces en bespaart het tijd en kosten.

Een servicemonteur op locatie activeert SSI Augmented Support en is kort daarna verbonden met de Technical Support van SSI SCHÄFER. Het gebeuren wordt in realtime doorgezonden en er kan meteen worden begonnen met de probleemopsporing of de inspectie van de actuele situatie. Misverstanden in de communicatie kunnen worden uitgebannen en de fout of storing kan binnen korte tijd worden verholpen met behulp van spraak- en video-ondersteuning.

Dankzij het innovatieve design is de headset compatibel met veiligheidshelmen. De centrale eenheid (PDA) met geïntegreerd touchscreen kan ook met handschoenen worden bediend en kan worden meegedragen aan een riemclip of aan een draaggordel.

De bewegingsvrijheid en de tweehandige machinebediening worden daardoor op geen enkele manier belemmerd. Het bedieningsmenu van de PDA is eenvoudig en intuïtief van aard. Er staat dus niets in de weg van een vlotte en effectieve opheffing van de storing.

Van doorslaggevend belang is het feit dat vertragingen worden voorkomen, dat de installatie meteen weer in gebruik kan worden genomen en dat dure voorrijkosten - die bovendien veel tijd in beslag nemen - worden vermeden.

 • Intuïtieve akoestisch-visuele communicatie tussen uw servicemonteur op locatie en de supportmedewerkers van SSI SCHÄFER.

 • Met behulp van de videofunctie van de headset wordt de situatie op locatie in realtime op de monitor van de supportmedewerker weergegeven.

 • De sharing-functie van het schermapparaat maakt het mogelijk over en weer beeldinformatie uit te wisselen

 • Besparing van kosten door snellere probleemoplossing

 • Vermindering van de onvoorziene stilstand van de installatie

 • Ondersteuning door experts en daarvoor opgeleid personeel

 

Mocht u vragen hebben over onze software, dan heeft u bij SSI SCHÄFER te allen tijde toegang tot gekwalificeerde softwaretechnici die u in dat aspect van uw installaties ondersteunen.

Het dienstenportfolio omvat de volgende aspecten:

 • Vragen over de bediening

 • Probleemoplossingen in storingsgevallen

 • Uitbreidingen van onze software om nieuwe bedrijfsprocessen in bestaande systemen te integreren.

De upgrade van bestaande systemen naar nieuwe releases om uw installatie bij de tijd te houden, is een service waarmee wij u graag van dienst zijn. Bovendien bieden wij u ondersteuning bij uw keuzes voor eventuele combinaties met aangesloten systemen zoals databases, besturingssystemen en interfaces met systemen van derden om de beschikbaarheid van uw installatie - als hoogste doel - te garanderen.

Wij gaan voor:

 • Gekwalificeerde servicemonteurs die rond de klok beschikbaar zijn

 • Een netwerk van lokale serviceteams met wereldwijde dekking

 • Goed opgeleide medewerkers die de taal en cultuur van onze klanten kennen.

 • Een gestructureerde interactie tussen onze Software Support en de SSI SCHÄFER ontwikkelingsteams in andere segmenten (bijv. Mechanische componenten).

 • Integratie van externe producenten uit het segment van databases en besturingssystemen

 • De integratie van onze klantsystemen in het SSI SCHÄFER supportnetwerk om online hulp te kunnen bieden. 

DOWNLOADS

Brochure Customer Service en Support EN

Uitgebreid levenscyclusbeheer en intelligente service voor uw installatie

589.5 KB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

[---Error_NoJavascript---]