GoToWebinar

Verzamelde gegevens en rechtsgrondslag

Wij verzamelen de volgende gegevens van u om onze webinars te kunnen uitvoeren:

Aanmelding / RegistratieName, first name

  • Naam, voornaam

  • E-mailadres

  • Bedrijf

  • Onderwerp

Realisatie van het webinar

  • Gesproken bijdragen

  • Bijdragen via chat

  • Bijdragen via stemming

  • Deelname aan het webinar

  • Geïntegreerde vragenlijst

Opname en evaluatie van het webinar

  • Video-opname van het webinar

Wij verzamelen deze gegevens op basis van uw toestemming, Art. 6 (1) lit. a) GDPR, die u kunt geven als onderdeel van uw registratie voor het webinar. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar marketing@ssi-schaefer.com. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot uw intrekking is uitgevoerd.

Gebruik van Pardot - Gegevensverwerker

Het uitnodigingsproces voor onze webinars wordt uitgevoerd via Pardot, een dienst die wordt geleverd door Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Gegevensverwerking door Salesforce-bedrijven en Salesforce-gegevensverwerkers buiten de EER, met name in de VS of andere landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat, kan niet worden uitgesloten. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen op grond van art. 46 (2) lit. c) GDPR met Salesforce afgesloten.


Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Salesforce verwijzen wij u naar het privacybeleid van Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Wij gebruiken Salesforce als gegevensverwerker. Gegevensverwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door Salesforce namens ons is Art. 28 GDPR.

Gebruik van GoToWebinar - Gegevensverwerker

Wij gebruiken GoToWebinar, een dienst die wordt geleverd door LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"), om onze webinars uit te voeren. Gegevensverwerking door LogMeIn-bedrijven en LogMeIn-verwerkers buiten de EER, met name in de VS of andere landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat, kan niet worden uitgesloten. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde contractuele standaardclausules op grond van Art. 46 (2) lit. c) GDPR met LogMeIn afgesloten.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door LogMeIn, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LogMeIn: https://www.logmein.com/legal/privacy/international


Wij gebruiken LogMeIn als gegevensverwerker. Gegevensverwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens door LogMeIn namens ons is Art. 28 GDPR.