Megatrend Connectivity: Alles met alles verbonden

De wereld is meer en meer in netwerken georganiseerd. Online of offline onderhoudt iedereen een groot aantal contacten, soms slechts zeer vluchtig, maar vrijwel altijd in digitale vorm. Smart devices, die via het internet met elkaar verbonden zijn en onderling communiceren, maken meer en meer deel uit van het dagelijkse leven. Zij zijn steeds meer verweven in alle aspecten van het privéleven en het werk, zijn met elkaar verbonden en zijn smart.

Technologieën:

 • Digitalisering - alles wat gedigitaliseerd kan worden, wordt gedigitaliseerd

 • Internet of Things – de onderlinge communicatie tussen apparatuur neemt toe

 • Big Data – nieuwe inzichten en zakelijke modellen door intelligente analyse

 • E-Commerce en Mobile Commerce – groeiende vraag naar onmiddellijke levering

 • SoLoMo (sociaal, lokaal, mobiel) – de convergentie van collaboratieve, op locatie gebaseerde en mobiele technologieën

 • Lead Management – wordt een absolute must voor elk bedrijf

 • Pop-Up Money – meer en meer “parallelle valuta” ontstaan (voorbeeld Bitcoin)

Een greep uit de actuele ontwikkelingen:

 • Marktsegmenten en hele markten convergeren, er ontstaan nieuwe soorten ecosystemen. Ondernemingen ontwikkelen zich tot open waardescheppingsnetwerken.

 • Door de toenemende individualisering en “singling” zoeken mensen contact en verbindingen met anderen via eigentijdse communities, die zich rond een thema vormen. Community-denken en een “clubmentaliteit” winnen aan betekenis.

 • Connectivity en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de toenemende digitalisering ontstaan steeds nieuwe knooppunten, interfaces en handelingsconcepten. Werk, communicatie en samenleving verlopen steeds sneller.

 • De combinatie van smarte wearables met consumentengoederen en prognosesoftware maakt het voor bedrijven gemakkelijker de behoeften van individuele personen te bepalen en hen gerichte, op hun situatie toegesneden producten en diensten aan te bieden. Dit heeft uitwerkingen op de meest uiteenlopende branches en leveringsketens.

 • Analoge waardescheppingsprocessen, ervaringen, producten en diensten worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Nieuwe zakelijke modellen zijn booming. Bijna dagelijks treden nieuwe social-media-startups tot de markt toe. Daarbij neemt het marktaandeel van e-commerce weer razend snel toe.

 • Vriendschappen, adviseringen en verkoop vinden steeds meer online plaats. Online netwerken en communities voor speciale thema's worden steeds belangrijker voor het contact met de klant.

[---Error_NoJavascript---]