Megatrend globalisering Toenemende invloed op de maatschappij

De voortschrijdende globalisering wordt gekenmerkt door een steeds verder gaande integratie en internationalisering van markten en toenemende uitwerkingen op de maatschappij, van het onderwijs tot het privéleven en relaties.

Ontwikkelingen:

  • Groeiende export en verhoogde deelname van opkomende landen aan de wereldhandel en de economische groei. Er ontwikkelt zich een nieuwe middenklasse in de opkomende landen (BRIC, Next Eleven) en in Midden- en Oost-Europa.

  • De gevestigde “middenstandsbuik” in industriële landen krimpt. Sociale systemen komen onder druk en er zijn steeds meer superrijken met een groeiend vermogen.

  • Alles wat geautomatiseerd kan worden, wordt getoetst op uitvoerbaarheid en rentabiliteit. Machines nemen stapsgewijs simpele of voor de mens vermoeiende activiteiten over. Menselijke verantwoordelijkheden verschuiven. Het werk wordt makkelijker, waarden verschuiven van het materiële naar het immateriële.

  • De toenemende globalisering leidt tot sterkere regionalisering. Regionale producten worden belangrijke waardescheppingsfactoren.

  • De grenzen tussen verschillende culturen vervagen meer en meer.

  • Nationale, Europese en multilaterale wet- en regelgevingen worden steeds fijnmaziger en zijn een dwingende eis in de wereldwijde concurrentie.

[---Error_NoJavascript---]