Megatrend individualisering

Al meer dan 100 jaar wordt de maatschappij gekenmerkt door een streven naar autonomie en zelfbestemming en door het verval van het klassieke hiërarchiemodel. Mensen vormen en tonen hun identiteit en persoonlijkheid door hun consumptie en het zoeken naar nieuwe relaties en banden. Belangrijke levensbeslissingen worden op de lange baan geschoven om zo lang mogelijk meer opties open te houden.

Technologieën:

  • Fabbing – individueel zelf producten maken met behulp van 3D-printers

  • Rapid manufacturing – gebruik van professionele 3D-printers voor geïndividualiseerde producten 

Ontwikkelingen

  • De traditionele levenspatronen veranderen door het verlangen naar een persoonlijk “echt leven” en het streven naar zelfverwezenlijking. Wisselen van baan, verhuizen, veranderen van partner - biografieën bestaan steeds vaker uit een opeenvolging van afsluitingen van periodes en een nieuw begin.

  • Mensen gebruiken het internet als platform om zichzelf te presenteren en om persoonlijke content te publiceren. Er verschijnen steeds meer do-it-yourself-websites die de wens naar zelfontworpen dingen voor dagelijks gebruik faciliteren.

  • Zelf gekozen relaties en verbanden zoals met vrienden en thematische communities vervangen het traditionele gezin.

  • Commercieel potentieel ligt besloten in de ontwikkeling van gepersonaliseerde producten en services op basis van modulaire concepten.

[---Error_NoJavascript---]