Megatrend mobiliteit: beweeglijkheid en bewuste keuzes

Naast het transport van mensen, goederen en informatie omvat mobiliteit ook een toenemende mentale flexibiliteit, bijvoorbeeld bij de loopbaankeuzes, bij de wisseling van levensfases en bij het levenslange leren. Voor veel beroepsgroepen van de toekomst is het levenslange leren met ruimtelijke en cognitieve flexibiliteit een basisvoorwaarde in de concurrentie met machines en goed betaalde jobs.

Ontwikkelingen:

  • Het concurrentievermogen van bedrijven en medewerkers in een geglobaliseerde wereld berust voor een groot gedeelte op mobiliteit. Geglobaliseerde ondernemingsstructuren zijn steeds vloeiender en zwermachtiger.

  • Mensen verwachten rond de klok mobiliteit. De Weense metro rijdt bijvoorbeeld 24 uur per dag. Mobiliteitsgerelateerde noviteiten en zakelijke modellen zoals car sharing winnen steeds sneller terrein. Het aantal Car Sharing-gebruikers zal in Europa van 0,7 miljoen in 2011 naar 15 miljoen in 2020 stijgen.

  • Meer mobiliteit leidt ook tot meer milieubelasting en vereist de ontwikkeling van nieuwe, duurzame aandrijvingstechnologieën.

  • Het verlangen naar vertrouwde omgevingen, stabiliteit, rust en echte nabijheid is een tegengestelde trend ten opzichte van de mobiliteit. Omdat coördinatie en communicatie drastisch zullen intensiveren, omdat meer en meer werknemers vanuit verschillende locaties aan gezamenlijke projecten zullen deelnemen, zullen “bewuste keuzes” een stabiliserende kracht worden.

[---Error_NoJavascript---]