Megatrend New Work: De creatieve klasse

De overgang van de industriële maatschappij naar de kennismaatschappij die op de schepping van immateriële waarden gebaseerd is, leidt tot een verandering van ondernemingsstructuren en van het gedrag van werkgevers. De werknemer wordt op het gebied van service, informatie en creativiteit tot een essentiële factor voor de mondiale economie. Processen, ervaringen en ideeën winnen aan betekenis. De grenzen tussen privéleven en werk vervagen steeds meer. Ook werknemers met een vaste baan streven naar meer onafhankelijkheid bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Ontwikkelingen:

  • Kenniswerkers, zelfstandigen en de rijken van morgen vormen de creatieve klasse. Zij geniet graag en goed, beleeft plezier aan de “nieuwe luxe” en de mensen die ertoe behoren zijn wereldburgers die tegelijkertijd loyaal zijn aan hun regio.

  • De creatieve klasse waardeert topprestaties, ambachtelijke kunst, actuele technologieën, transparantie, duurzaamheid, vriendschap, zelfoptimalisatie en levenskwaliteit. Zij schept een nieuwe definitie van werk door flexibele werktijdmodellen, meer autonomie en zelfverwezenlijking te stimuleren. Loopbaanbiografieën worden multigrafieën, levenslang leven wordt nagestreefd.

  • Mobiel, locatie-onafhankelijk werken als beste ontwikkelingsmogelijkheid voor de eigen creativiteit en een goede balans tussen werk en privéleven worden de standaard die iedereen verwacht. Alleen wie zich als aantrekkelijke werkgever met flexibele werktijden, sabbatjaren, work-life-balance principes en zinvol werk positioneert, zal erin slagen toptalent aan te trekken en te behouden.

[---Error_NoJavascript---]