Standaardisering en de veiligheid van data

Maar de koppeling via netwerken gaat nog verder. Rob Schmit van SSI SCHÄFER Automation GmbH, noemt een voorbeeld: “Een pakket dat een magazijn verlaat, kan alle essentiële informatie met zich meevoeren: inhoud, toestand, bestemming, herkomst enz. Dit kan zover gaan dat het bij belading van de bestelbus aan de koerier kan “meedelen” op welk punt van de route het uitgeladen moet worden en wat dan de optimale positie binnen de lading is.”

Dat houdt in: gegevens moeten tussen verschillende ondernemingen worden uitgewisseld.  En daarbij doet zich een aantal struikelblokken voor. De grootste daarvan zijn een gebrek aan standaardisering en tekortkomingen in de veiligheid van data.

“Over de hele lengte van de waardescheppingsketen moeten gegevens tussen diverse ondernemingen worden uitgewisseld", legt Thilo Jörgl, hoofdredacteur van het vaktijdschrift Logistik heute uit. “Dienstverleners met gesloten systemen voor de interne logistiek zullen problemen krijgen, omdat dergelijke systemen de data-uitwisseling bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.”

In het tijdperk van Industrie 4.0 is een standaardisering van de systemen noodzakelijk. “De markt zal al spoedig naar open standaarden vragen", zegt Rob Schmit met grote stelligheid. “Het vraagstuk over de veiligheid van al die data is echter nog niet opgelost. Daarom zou een dergelijke standaard ook een hoger niveau dan het ondernemingsniveau moeten liggen.”

Om dit probleem te tackelen worden al gerichte initiatieven ontplooid door bedrijven en de Duitse regering. Want voor de data betekent dit dat zij niet alleen meer in de eigen sterk beveiligde server van het bedrijf aanwezig zijn, maar ook in de Cloud, nog een belangrijk aspect van Industrie 4.0.

[---Error_NoJavascript---]