Healthcare & Cosmetics

Het recept voor een maximale efficiëntie

Gevoelige producten, een naadloze documentatie en complexe randvoorwaarden stellen de hoogst mogelijke eisen aan de interne logistiek van fabrikanten en distributeurs in het segment Healthcare & Cosmetics. Krimpende magazijnvoorraden vereisen frequentere leveringen, ook van kleinere hoeveelheden. Verwachtingen en wensen van klanten - die bijv. ook bij een late plaatsing van een bestelling een snelle levering verwachten - verhogen de eisen aan de logistieke keten.

In het cosmeticasegment speelt het een belangrijke rol dat de producten omzichtig worden behandeld. De verpakking mag geen krassen of beschadigingen vertonen. Seizoenspieken moeten evenzeer afgedekt worden als het toenemende omni-channeling. In het healthcare-segment gelden zeer hoge prestaties in de orderverzameling tijdens piektijden en een maximale betrouwbaarheid als voorwaarde.

Oplossingen van SSI SCHÄFER

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE INTERNE LOGISTIEK IN HEALTHCARE & COSMETICS

  • Hoge kwaliteitseisen en een geringe foutentolerantie van de zijde van de eindklanten

  • Meerdere leveringen per dag leiden tot orderpieken

  • Grote variëteit in de vormen van de producten stelt hoge eisen aan de handling

  • Differentiatie van de processen van OTC en RX-Pharma-producten

  • Naadloze traceerbaarheid voor de kwaliteitsborging

  • Validatie en certificering van softwareoplossingen (GDP, GMP)

  • Integratie van services met een toegevoegde waarde

  • Batch-orderverzameling en sortering voor verzendapotheken

SSI SCHÄFER beschikt over een omvangrijke knowhow en innovatieve technologieën voor de farmaceutische en cosmetische supply chain. Daartoe behoren zowel handmatige alsook semi- en volautomatische oplossingen.

Het door SSI SCHÄFER ontwikkelde concept voor het nieuwe distributiecentrum van de Franse farmaceutische groothandel CERP Rouen in Lyon Origny biedt een geoptimaliseerde goederenstroom van de goederenontvangst tot aan de verzending van ca. 16.000 artikelen en 25.000 orders per dag. Kernelement in de orderverzameling van de orders van snel roulerende producten is een A-frame met 18 modules en 2052 kanalen. Verdere oplossingscomponenten: Transporttechniek, stellingsystemen, ergonomische arbeidsplaatsen in de goederenontvangst, handlingsystemen, software WAMAS®.

DOWNLOADS

Markt sector brochure automatisering 2017. Expertise in elke sector.

De expertise van SSI SCHÄFER: specialistische knowhow en jarenlange ervaring in het produceren van oplossingen op maat.

1.1 MB

Lasting effects: Solutions for Healthcare & Cosmetics. Automated processes,

Lasting effects: Solutions for Healthcare & Cosmetics. Automated processes, guaranteed security and optimized supply capability.

1.2 MB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

[---Error_NoJavascript---]