Healthcare & Cosmetics

Healthcare & Cosmetics

Het recept voor een maximale efficiëntie

Gevoelige producten, een naadloze documentatie en complexe randvoorwaarden stellen de hoogst mogelijke eisen aan de interne logistiek van fabrikanten en distributeurs in het segment Healthcare & Cosmetics. Krimpende magazijnvoorraden vereisen frequentere leveringen, ook van kleinere hoeveelheden. Verwachtingen en wensen van klanten - die bijv. ook bij een late plaatsing van een bestelling een snelle levering verwachten - verhogen de eisen aan de logistieke keten.

In het cosmeticasegment speelt het een belangrijke rol dat de producten omzichtig worden behandeld. De verpakking mag geen krassen of beschadigingen vertonen. Seizoenspieken moeten evenzeer afgedekt worden als het toenemende omni-channeling. In het healthcare-segment gelden zeer hoge prestaties in de orderverzameling tijdens piektijden en een maximale betrouwbaarheid als voorwaarde.

Oplossingen van SSI SCHÄFER

END-TO-END VERIFICATION IN PHARMA LOGISTICS

Slawex, Poland

To ensure the company can fulfill demanding regulatory requirements in terms of tracking and tracing for pharmaceutical products, now and into the future, Slawex has integrated a state-of-the-art picking system, including a Schäfer Scan Machine, into its processes. By implementing this solution for fully automated picking and reading of individual products at its site in Klaudyn, the pharmaceutical wholesaler has assumed a leading role in the Polish market and is also strengthening its position in the wider EU region.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE INTERNE LOGISTIEK IN HEALTHCARE & COSMETICS

  • Hoge kwaliteitseisen en een geringe foutentolerantie van de zijde van de eindklanten

  • Meerdere leveringen per dag leiden tot orderpieken

  • Grote variëteit in de vormen van de producten stelt hoge eisen aan de handling

  • Differentiatie van de processen van OTC en RX-Pharma-producten

  • Naadloze traceerbaarheid voor de kwaliteitsborging

  • Validatie en certificering van softwareoplossingen (GDP, GMP)

  • Integratie van services met een toegevoegde waarde

  • Batch-orderverzameling en sortering voor verzendapotheken

SSI SCHÄFER beschikt over een omvangrijke knowhow en innovatieve technologieën voor de farmaceutische en cosmetische supply chain. Daartoe behoren zowel handmatige alsook semi- en volautomatische oplossingen.

Het door SSI SCHÄFER ontwikkelde concept voor het nieuwe distributiecentrum van de Franse farmaceutische groothandel CERP Rouen in Lyon Origny biedt een geoptimaliseerde goederenstroom van de goederenontvangst tot aan de verzending van ca. 16.000 artikelen en 25.000 orders per dag. Kernelement in de orderverzameling van de orders van snel roulerende producten is een A-frame met 18 modules en 2052 kanalen. Verdere oplossingscomponenten: Transporttechniek, stellingsystemen, ergonomische arbeidsplaatsen in de goederenontvangst, handlingsystemen, software WAMAS®.

Case Studies

SSI SCHAEFER possesses extensive expertise and innovative technologies for the pharmaceutical and cosmetics supply chain. This includes manual, partially, and fully automated solutions.

A-Frame

Case Study CERP Rouen

Reference Pharmapool

Case Study Pharmapool AG

geen informatie beschikbaar

Shuttle System Cuby with up to 36 storage levels

Kleingoedopslag

Magazijnmachines

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Producten

Orderpicking

Batch Pick’n Scan Sorter

Schäfer scanmachines

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistieke software WAMAS®

SAP_Highlightbild_mit Logo

SAP EWM

geen informatie beschikbaar

DOWNLOADS

Expertise for every sector


1.3 MB

Lasting effects: solutions for Healthcare&Cosmetics

Lasting effects: Solutions for Healthcare & Cosmetics. Automated processes, guaranteed security and optimized supply capability.

1015.2 KB
HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?