Certificering

Het thema duurzaamheid van vastgoed en Green Building krijgt speciale aandacht van ons. We hebben dit aspect gebundeld onder het label Green Logistics. Bij SSI SCHÄFER krijgt u op verzoek vastgoedcertificeringen met een internationaal erkend waarmerk voor duurzaam en energie-efficiënt bouwen. Onze experts certificeren op verzoek de gebouwen volgens DGNB, LEED of BREEAM.

Afhankelijk van de technische uitrustingsgraad van een logistiek gebouw is elektriciteit nodig om werkplekken, transportsystemen, voertuigen en andere techniek van stroom te voorzien of hallen te koelen. Daarvoor moeten ruimten voor de infrastructuur, zoals trafostations, of centrale en decentrale acculaadstations ingericht worden. Een juiste logistiek- en bouwplanning kan een deel van de energiekosten door een goed energieconcept compenseren. Volgens het principe "zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk” bieden bijvoorbeeld acculaadconcepten of een optimaal energiezuinige exploitatie van de logistieke techniek een aanzienlijk besparingspotentieel.

Ook de compacte goederenopslag heeft dit ten doel: met de maximale verdichting van een beschikbaar magazijnoppervlak stijgt de opslagcapaciteit op datzelfde oppervlak meer dan 90 procent of wordt een oppervlaktewinst van 40 procent behaald. De exploitant profiteert hiervan, omdat zowel de grotere hoeveelheid opgeslagen goederen, alsook het geringe bouwvolume en de gereduceerde gebouw- en koelkosten een economisch tegenwicht bieden aan de constante energiebehoefte in een temperatuurgeleid magazijn.

[---Error_NoJavascript---]