Green Bulding

Energie-efficiëntie

Efficiënte magazijnopslag optimaliseert het energieverbruik en stelt uw investeringen veilig 

Een geoptimaliseerd energieverbruik in uw magazijn ontziet het milieu en reduceert tegelijkertijd de bedrijfs- en onderhoudskosten van de installatie. Dat zorgt op de lange termijn niet alleen voor een goed geweten, maar stelt ook uw investering veilig.

Door gefundeerde vakkennis en langdurige ervaring kan SSI SCHÄFER al bij de planning van de logistiek en de gebouwen rekening houden met de realisering van een energiezuinige magazijnexploitatie. Dankzij onze brede deskundigheid in de interne logistiek denken wij in systemen en totaaloplossingen die efficiënt en langdurig uw succes veiligstellen.

Energie-efficiëntie vanaf het eerste begin

Bij de ontwikkeling en implementatie van een SSI SCHÄFER magazijn- en orderverzamelsysteem is de energie-efficiëntie een vast bestanddeel van het ontwerpproces. Daarbij hoort onder andere:

 • Trajectgeoptimaliseerde layout van de installatiegedeelten

 • Gebruik van energie-efficiënte componenten en aandrijvingen

 • Lichtgewicht design

 • Compacte opslagconcepten

 • Gebruik van geoptimaliseerd werkende aandrijvingsvarianten

 • Reducering van het aandrijfvermogen door compensatie van dood gewicht

 • Minimalisatie van frictie door geschikte materialencombinaties

 • On-demand uitschakeling

 • Intelligente aansturing van de RBG-hoofdassen

 • Inrichtingen voor energieterugwinning

ENERGIE-EFFICIËNTIE IN INTRALOGISTIEK

Een selectie van punten waarin wij u adviseren en waar wij samen met u aan werken:

Gebruik van energieterugwinning

 • Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot fotovoltaïsche systemen, geothermie of warmtewinning uit zonlicht?

Verlichting

 • Zijn er spaarlampen geïnstalleerd? Is er een concept voor aanwezigheidsschakeling?

Verwarming

 • Zijn er zinvolle aanvullingen zoals pelletverwarming, afstandsverwarming vanaf biogasinstallaties of zwartstralers?

Bouwtechnische maatregelen

 • Is er een geoptimaliseerde energiezuinige uitvoering van dak en gevel te realiseren? Zijn poorten, deuren en sluizen voldoende geïsoleerd?

 • Welke uitwerking zou de selectie van een compacte magazijnoplossing hebben op de energie-efficiëntie?

Het thema duurzaamheid van vastgoed en Green Building krijgt speciale aandacht van ons. We hebben dit aspect gebundeld onder het label Green Logistics. Bij SSI SCHÄFER krijgt u op verzoek vastgoedcertificeringen met een internationaal erkend waarmerk voor duurzaam en energie-efficiënt bouwen. Onze experts certificeren op verzoek de gebouwen volgens DGNB, LEED of BREEAM.

Afhankelijk van de technische uitrustingsgraad van een logistiek gebouw is elektriciteit nodig om werkplekken, transportsystemen, voertuigen en andere techniek van stroom te voorzien of hallen te koelen. Daarvoor moeten ruimten voor de infrastructuur, zoals trafostations, of centrale en decentrale acculaadstations ingericht worden. Een juiste logistiek- en bouwplanning kan een deel van de energiekosten door een goed energieconcept compenseren. Volgens het principe "zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk” bieden bijvoorbeeld acculaadconcepten of een optimaal energiezuinige exploitatie van de logistieke techniek een aanzienlijk besparingspotentieel.

Ook de compacte goederenopslag heeft dit ten doel: met de maximale verdichting van een beschikbaar magazijnoppervlak stijgt de opslagcapaciteit op datzelfde oppervlak meer dan 90 procent of wordt een oppervlaktewinst van 40 procent behaald. De exploitant profiteert hiervan, omdat zowel de grotere hoeveelheid opgeslagen goederen, alsook het geringe bouwvolume en de gereduceerde gebouw- en koelkosten een economisch tegenwicht bieden aan de constante energiebehoefte in een temperatuurgeleid magazijn.

Verder bieden wij onze klanten een energie-audit conform EN 16247 aan, een energetische beoordeling van bestaand vastgoed. Bovendien helpen wij bij de opbouw van een energiemanagementsysteem en een certificering conform ISO 50001. Dit alles om voor onze klanten mogelijkheden voor energiebesparingen te identificeren en te implementeren. In het kader van de optimalisatiemaatregelen tonen wij we aan de hand van economische berekeningen het ROI (Return of Investment) aan. Wij controleren deze maatregelen door steeds terugkerende audits en tonen daarmee de besparingen effectief aan.

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?