Uitdagingen voor de interne logistiek

  • Automotive: Speciale oplossingen voor de automatisering van de just-in-time en just-in-sequence productie- en montagebevoorrading.

  • Chemische industrie: Opslag van gevaarlijke stoffen op pallets en transport binnen verschillende temperatuurzones met inachtneming van instructies en voorschriften.

  • Pulp & papier Zware lasten, grote volumes

  • Elektronica: Speciale eisen aan de omgeving

  • Mechanische techniek: Complexe processen en werkplekinrichtingen waaraan hoge eisen worden gesteld

 

[---Error_NoJavascript---]