De beginjaren

1937: Hoe alles begon
Op 16 januari 1937 werd met de registratie van “Fritz-Schäfer – fabrieksmatige productie van plaatwerkproducten van welke aard dan ook” in het bedrijvenregister in Burbach het fundament gelegd voor de tegenwoordig wereldwijd actieve SSI SCHÄFER-groep .

1939: Het succes wordt zichtbaar
Het bedrijf is al zo succesvol dat een eerste grote productiehal wordt bijgebouwd om uit te breiden. Daarin kunnen al in 1940 twintig medewerkers aan de slag.