Diverse toepassingsgebieden

De robottechnologie is een essentieel kernelement van de Schäfer Case Picking (SCP) Systems. Daarbij worden robots ingezet voor de laagsgewijze depalletisering. Door de combinatie van drie in de praktijk bewezen grijpprincipes - vacuüm-multigrip, vacuümkamer en mechanisch klemprincipe - wordt bij het depalletiseren een hoge dynamiek, een betrouwbare werking en een veilige producthandling gegarandeerd. Anderzijds worden zij ingezet voor het palletiseren van gemengde pallets voor de bevoorrading van filialen.

SSI SCHÄFER biedt een breed portfolio van depalletiseer- en palletiseersystemen met robotica aan, die exact op maat gesneden kunnen worden voor de eisen en behoeften in verschillende bedrijfstakken.

Retail: Lagenpalletisering (Rainbow-palletisering)
Beverage: Dozenpalletisering, tower-picking
Retail, Automotive, 3PL: Bakkenpalletisering
Automotive: Bakken-depalletisering (KLT)  

[---Error_NoJavascript---]