Uw voordelen in één oogopslag

  • Ruimtewinst: 40% minder ruimtebeslag dan bij stationair geplaatste stellingen of ruimte voor een 85% grotere opslagcapaciteit op hetzelfde oppervlak.

  • Optimalisatie van het ruimtebeslag, extra ruimte binnen de ruimte door de nieuw verworven vrije oppervlakken

  • Optimalisatie en reductie van de loop-/rijtijden voor de bedrijfsinterne processen

  • Rendement door uitgespaarde stellinggangen (vermindering van de ruimtebehoefte, dure bedrijfsuitbreidingen worden vermeden)  

  • Drie verschillende uitvoeringen (railgebonden of railloos systeem met handwiel of elektrische aandrijving met RFID-technologie)

  • Modulaire uitbreidingsmogelijkheid

  • Hoogste kwaliteit

  • Grote flexibiliteit door modulaire uitbreidingsmogelijkheid en verschillende combinatievarianten 

[---Error_NoJavascript---]