Duurzaamheid en kostenefficiëntie door innovatieve technologie

De naam “Exyz” is een exacte benaming waar de magazijnkraan voor staat. Zo staat de “E’ voor efficiëntie, oftewel energieverbruik en prestatievermogen - en dit op alle drie de dimensionele assen “x”, “y” en "z", waarop de magazijnkraan zich verplaatst.

Door consequent gebruik te maken van de nieuwste besturingstechnologieën heeft de machine slechts een minimum aan ruimtelijke veiligheidsmarges nodig en dit aspect wordt ondersteund door de compact in elkaar grijpende ontwerpen van de vloerrail, de hefwagen en de mast. Dit innovatieve mastconcept van SSI SCHÄFER is een uniek en onderscheidend kenmerk in de markt. Daarmee kunnen meelopende, in de mast geïntegreerde contragewichten voor de hefwagen worden gebruikt die tot 2/3 van het eigen gewicht van de wagen compenseren en het prestatiesvermogen verhogen bij een lager energieverbruik. Daarmee realiseert u alleen al bij de hefbeweging energiebesparingen tot 25 procent in vergelijking met conventionele machines. Dit is een onderdeel van de Green Crane Technologie van SSI SCHÄFER. Daarbij horen ook:

  • Energie-geoptimaliseerde overlappende bewegingen van meerdere RBG's.

  • Gelijkstroomkoppeling van de aandrijfregelingen om remenergie van de ene aandrijving om te zetten naar aandrijfenergie in andere aandrijvingen

  • Netterugvoeding van de remenergie naar het stroomnet

  • Aan de behoeften aangepaste snelheid en acceleratie van het stellingbedieningsapparaat

[---Error_NoJavascript---]