3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Problemen bij traditionele magazijninstallaties
Traditionele magazijnsystemen stuiten door het systeeminherente beperkte aantal liften op hun grenzen. Dit leidt tot knelpunten in de in- en uitslag. Het aantal transferpunten is beperkt en daardoor is slechts een beperkte ontkoppeling van de processen op de horizontale en verticale assen mogelijk.

Een met shuttles gerealiseerde performanceverhoging in de gangen leidt in de voorzone tot aanzienlijke knelpunten op de transportbaantrajecten. Een sequentiëring is binnen dergelijke systemen alleen mogelijk door extra navolgende systemen voor de volgordebepaling.

Om die reden hebben wij de 3D-MATRIX Solution® ontwikkeld: Met deze gepatenteerde oplossing opent SSI SCHÄFER een nieuwe dimensie in het scala van geautomatiseerde magazijnsystemen. Dit modulaire concept bestaat uit zeer dynamische systeemoplossingen voor de opslag en orderverzameling van individuele artikelen, dozen, lagentrays en pallets.

De innovatieve oplossing: flexibel en revolutionair
De matrix bestaat uit drie essentiële systeemcomponenten: Shuttle-voertuigen, liften en transportsystemen. De shuttlevoertuigen werken op de X-as in de diepte van de magazijnkanalen. Liftsystemen zorgen voor de verticale afvoer van de magazijngoederen in de Y-as. De transportsystemen verrichten het horizontale transport op de Z-as en de beschikbaarstelling van de goederen aan de direct aangesloten orderverzamel- en expeditiewerkplekken. Daarbij zijn alle bewegingen die de toegepaste transportmiddelen binnen de magazijnopslag op de X-, Y- en Z-as uitvoeren, consequent van elkaar gescheiden waardoor zij tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

3D-MATRIX SOLUTION®: OPSLAG, BUFFERING EN VOLGORDEBEPALING IN ÉÉN SYSTEEM

Door het speciale ontwerp van de 3D-MATRIX Solution® wordt de magazijnkubus als een naar allen kanten open systeem behandeld – zo ontstaan onafhankelijke processen bij gelijktijdige vermijding van knelpunten. De 3D-MATRIX Solution® biedt daarbij toegang tot alle artikelen in het opslagsysteem en bdient alle aangesloten goederen-naar-de-man werkplekken rechtstreeks met de gewenste magazijnartikelen. Op alle plekken waar medewerkers specifieke taken verrichten, hechten wij hoge waarde aan de ergonomie.

Door de onbeperkte toegankelijkheid tijdens het lopende bedrijf van de installatie is het onderhoud zeer eenvoudig. Uitbreidingen laten zich moeiteloos integreren in de infrastructuur van uw bestaand Warehouse-Management-Systeem.

De 3D-MATRIX Solution® biedt vooral ook voor de e-commerce de nodige flexibiliteit. Daarbij gaat het vooral om de realisering van schaalbare installatie met een opslagcapaciteit van meer dan 500.000 artikelen. Wij stemmen de concrete magazijncapaciteit en de performancekarakteristieken van een installatie op de voorafgaande en navolgende processen af - met onze oplossing bieden wij u exact datgene wat de sterk groeiende e-commerce voor zijn bedrijfsvoering nodig heeft.

Profiteer van een aanzienlijk verbeterde efficiëntie, een meegroeiende oplossing en de veiligheid van uw investering op lange termijn.

 • Zeer dynamische systeemoplossing voor de opslag en orderverzameling van individuele artikelen, dozen, trays en pallets.

 • Parallelle uitvoering van processen door ontkoppeling van horizontaal en verticaal transport en toevoer naar werkstations.

 • Continue toegankelijkheid van alle artikelen in het magazijn met dezelfde prestaties

 • Dynamiek en hoge doorvoercapaciteit zonder knelpunten

 • ABC-classificatie van de magazijngoederen vervalt

 • Toevoerbuffering door transferplaatsen

 • Volledige volgordebepaling van de orders

 • Individuele toegang van de liften tot de transferposities

 • Modulaire, schaalbare en uitbreidbare oplossing

 • Alle componenten laten zich in een willekeurig aantal en met een vrije lokalisering installeren, opslagmagazijnen zijn in lengte, breedte en hoogte flexibel uitbreidbaar

 • Vereenvoudigd onderhoud door eenvoudige toegankelijkheid tijdens het lopende bedrijf

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?