Dynamiek zonder knelpunten

Door het speciale ontwerp van de 3D-MATRIX Solution® wordt de magazijnkubus als een naar allen kanten open systeem behandeld – zo ontstaan onafhankelijke processen bij gelijktijdige vermijding van knelpunten. De 3D-MATRIX Solution® biedt daarbij toegang tot alle artikelen in het opslagsysteem en bdient alle aangesloten goederen-naar-de-man werkplekken rechtstreeks met de gewenste magazijnartikelen. Op alle plekken waar medewerkers specifieke taken verrichten, hechten wij hoge waarde aan de ergonomie.

Door de onbeperkte toegankelijkheid tijdens het lopende bedrijf van de installatie is het onderhoud zeer eenvoudig. Uitbreidingen laten zich moeiteloos integreren in de infrastructuur van uw bestaand Warehouse-Management-Systeem.

[---Error_NoJavascript---]