T1_Single Order Robot Cell.tif

Piece picking met Robots

Markttrends, zoals omni-channel-distribution, voor partijgrootte 1, steeds kortere orderverwerkingstijden en levercycli alsmede de verwerking van een steeds groter wordende veelzijdigheid van het assortiment, stellen hoge eisen aan de intralogistiek.
Voor het orderverzamelproces betekent dit een verandering van het case-gerelateerde picken tot aan het picken van losse artikelen. 

Het confronteert gebruikers met een geringer stukvolume, een geringere overslag in combinatie met hogere afwikkelingskosten. 

Voor deze taakstellingen biedt SSI Schäfer u gestandaardiseerde piece picking toepassingen en combineert robotica met zeer uiteenlopende transportsystemen voor intelligente complete systemen. Deze oplossingen dekken de eisen van zeer verschillende orderstructuren en kunnen voor alle branches worden ingezet. 

Robots hebben zichzelf de afgelopen jaren als ondersteunende technologieën voor autonome taken en taken binnen intralogistieke netwerken gepositioneerd en nemen in toenemende mate orderpicking taken over, die de medewerkers ondersteunen – bijvoorbeeld op het gebied van productie, montage en intralogistiek. Door middel van automatische en semi-automatische oplossingen, hebben een vergroting van de efficiency en ergonomische ontlasting van medewerkers de hoogste prioriteit gekregen. 

Onze robots voor het picken van losse, kleine artikelen uit magazijnbakken en dozen kunnen naadloos in uw magazijnsysteem worden geïntegreerd. Centraal element vormt hierbij ook de WAMAS® Vision softwaremodule, dat een veilige en foutvrije identificatie van de te picken artikelen mogelijk maakt.

PIECE PICKING EN DE VOORDELEN

Gestandaardiseerde piece picking toepassingen

Voordelen van piece picking met robots

  • 24/7-bedrijf mogelijk

  • lage bedrijfkosten op de lange termijn

  • foutvrij orderverzamelproces

  • minder klachten dankzij het gebruik van automatische productscanning voor controle van serienummers of voor een ordercheck

  • Optimale functionaliteit en efficiency

  • Naadloze integratie in bestaande magazijnarchitecturen mogelijk

  • Optimale dynamiek

  • Reductie van de bedrijfskosten (TCO)

  • Constante prestaties: onafhankelijk van productafmetingen en -gewicht, werktijden, omgevingsomstandigheden of ergonomische eisen

RAPID PICKING

Smart Robotics Solutions

SSI SCHÄFER biedt gestandaardiseerde toepassingen voor piece picking en combineert robotica met verschillende transportsystemen om intelligente systemen te creëren. Deze oplossingen voldoen aan de vereisten van de meest uiteenlopende orderstructuren en kunnen in alle industrieën worden gebruikt.

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Robotics

Robotics.jpg

Robot Brains

geen informatie beschikbaar

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?