Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP)

Winkelspecifieke pallets: Schäfer Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP) is een modulair uitbreidbare pick-oplossing voor winkelspecifieke palletering.

Met het SCP biedt SSI SCHÄFER een doorlopende volautomatisch concept op verschillende automatiseringsniveaus voor het maatwerk picken van producteenheden. Op basis van uw eisen ontwikkelen en implementeren wij complete oplossingen, die zijn samengesteld uit perfect op elkaar afgestemde componenten. Hierbij maken wij gebruik van een portfolio van handmatige, semi- of volautomatische elementen die alle stappen van de procesketen dekken. Door de combinatie van Vision Technology met drie beproefde grijpprincipes (vacuüm-multigrip, vacuüm-kamer en mechanisch klemprincipe) worden tijdens de depalletisering een grote dynamiek en functionaliteit alsmede een behoedzame producthandling gewaarborgd. 

Volautomatisch, semi-automatisch of handmatig

Onze technologie dekt alle temperatuurbereiken en doorvoercapaciteiten. Vanuit het aanvullingsmagazijn, depalletisering, order-picking, volgordebepaling, palletisering tot en met de expeditie: alle processtappen kunnen naar keuze handmatig of automatisch plaatsvinden. Profiteer van de talrijke voordelen die bijdragen aan een verhoogde efficiency en daardoor rendabiliteit van uw complete logistieke keten.

Uw voordelen:

  • Individueel aangepaste, modulaire oplossingen voor een leversamenstelling

  • Een complete procesanalyse inclusief tracering van vervaldata en batch-nummers

  • Uitbreidbare, meegroeiende systemen

  • Concepten voor consolidatie van artikelen uit uiteenlopende temperatuurzones

  • Exact passende oplossingen voor de handling van een grote verscheidenheid aan producten

  • Concepten voor een leversamenstelling in overeenstemming met de filiaalindeling

  • Behoedzame producthandling

MAXIMALE EFFICIENCY

Volautomatische Case Picking oplossingen vormen een combinatie van beproefde technologieën en zorgen daardoor voor een complete automatisering van de procesketen. Intelligente modules van de door ons ontwikkelde logistieke software WAMAS® ondersteunen de door robots aangestuurde orderpickprocessen.

Bij volautomatische Schäfer Case Picking worden complete pallets door leveranciers op conventionele wijze in de goederenontvangst ontvangen en via transportsystemen in een automatisch hoogbouwstellingmagazijn ingeslagen. Van hieruit bereiken ze indien nodig de automatische depalletisering, waar ze compleet of gedeeltelijk door een robot laag voor laag worden gedepalletiseerd. 

De lagen van de pallets worden compleet of afzonderlijk geselecteerd en in een automatisch orderverzamelmagazijn tussentijds opgeslagen. Afhankelijk van de eisen worden hierbij shuttles voor één of voor meerdere niveaus, of traditionele stellingbedieningsapparaten van SSI SCHÄFER ingezet.

Voor de leversamenstelling worden de cases uitgeslagen en in de juiste volgorde naar de palleteerrobots getransporteerd. Deze verpakken de cases op hoge snelheid en betrouwbaar op basis van tevoren berekende optimale verpakkings-modellen voor het juiste filiaal volgens de gewenste optimalisatiedoeleinden – store-friendly, maximale stabiliteit, minimaal volume of een combinatie hiervan – op pallets of rolcontainers, waar ze automatisch met plasticfolie worden omwikkeld.
Kant-en-klare pallets worden automatisch naar de expeditieafdeling getransporteerd.

De pallets in deze zone worden via hellingsrollenbanen verdeeld of in een automatische goederenuitgangsbuffer tussentijds opgeslagen.

Voor het automatisch depalletiseren en palletiseren worden verschillende softwaremodules gebruikt.
Vision Technology is een softwaremodule voor 3D-objectdetectie, die gebruikt wordt door pick-robots. Een correcte objectdetectie vormt een basisvoorwaarde voor de grijper van de robot, om goederen en artikelen correct te picken.
De software “leert“ door middel van de fotoscan van de artikelen de verschillende grootten en afmetingen kennen. De intelligentie van de software draagt bij aan een vergroting van de pick-prestaties. Tegelijkertijd biedt deze bescherming tegen beschadigingen van de producten als gevolg van een verkeerd picken. 

De geïntegreerde 3D-beeldverwerking van de software bewaakt permanent de detectieprocessen en geeft deze aanschouwelijk weer op de monitors van de orderzamelplaats of op het regelpaneel.

De Vision Technology vergelijkt de resultaten van de gescande beeldgegevens met de opgeslagen artikelstamgegevens, en kan daardoor afwijkingen vaststellen. 

De aansturing van de pick-robot en registratie van de productdoorstroming vinden plaats door middel van meerdere, geïntegreerde 3D-camera’s.

De Pack Pattern Generator is een softwaremodule voor de logistieke software WAMAS®. Het softwarealgoritme berekent aan de hand van productafmetingen en volume het optimale verpakkingsmodel voor een winkelspecifiek orderpickproces. 

Het samenspel van pick-robot, verpakkingsmodel generator (SPPG) en WAMAS® garandeert een constant hoge kwaliteit van reproduceerbare pack-modellen.

Het resultaat: een optimaal op de filiaalindeling afgestemd palletiseerproces in combinatie met een maximale benutting van het volume.

In het bijzonder in de levensmiddelengroothandel vinden we bij orderpickprocessen en het samenstellen van orderpallets een zeer gedifferentieerd artikelassortiment – de verpakkingsmodel generator komt met de intelligentie van een omvattend en krachtig IT-systeem tegemoet aan deze eisen.
Het orderpick- resp. sorteerproces binnen het filiaal wordt significant vereenvoudigd, waardoor de kosten in de procesketen afnemen.

Fensterband, Palettierung

Met het volautomatische Schäfer Case Picking System heeft SSI SCHÄFER de intralogistiek voor ES3 in samenwerking met C&S Wholesale Grocers, een van de grootste groothandels in levensmiddelen in de VS, aangepast aan de laatste stand van de techniek. Behalve een automatisering van de magazijnprocessen, vormt een geïntegreerde automatisering van ordergerelateerde case pickings en verzendproductie van de zendingen een wezenlijke factor voor het succes van dit buitengewone project. Het technische hart van het systeem wordt gevormd door de combinatie van het Schäfer Case Picking concept en shuttles voor handelingen op meerdere niveaus. Het resultaat: Een doorlopend geautomatiseerd distributiecentrum dat een doorvoercapaciteit van meer dan 100.000 productdozen mogelijk maakt.

Volautomatische orderpicksystemen zijn alleen bij een hoge doorvoercapaciteit en belasting rendabel en vereisen voor een deel hoge investeringen. De afschrijvingsperiode omvat de looptijd van het systeem. Als niet voldaan is aan de voorwaarden, bieden semi-automatische orderverzamelsystemen en uitgekiende processen uitkomst. 

Bij deze methode wordt de bestaande materiaalstroom in het magazijn- en distributiecentrum geanalyseerd. In het resultaat van de analyse is rekening gehouden met factoren, zoals de benodigde resp. relevante mate van automatisering binnen het complete proces en lokale omstandigheden waarmee delen van de logistieke keten kunnen worden geautomatiseerd.

Het orderpickproces wordt dikwijls handmatig uitgevoerd. De voorraadopslag, aanvullingsvoorziening in het orderpickmagazijn alsmede het transport van pallets en rolcontainers daarentegen vinden automatisch plaats.
Ook ondersteunende processen, zoals het identificeren en stapelen van lege verpakkingen en bakken, worden vaak geautomatiseerd, zodat medewerkers zich kunnen toeleggen op de handmatige kernprocessen waarmee waarde kan worden gecreëerd.

Netto_Pick_by_Voice.jpg

Netto: Semi-automatisch distributiecentrum

Voor de Deense discounter “Netto” plande en realiseerde SSI SCHÄFER op een oppervlak van meer dan 20.000 vierkante meter een semi-automatisch distributiecentrum voor het droge assortiment in Wustermark bij Berlijn. Ca. 9.700 palletposities staan in het hoogbouwstellingmagazijn voor opslag van het complete leverassortiment van een type levensmiddelen-discounter ter beschikking. Acht stellingbedieningsapparaten staan garant voor efficiënte processen. De ordersamenstelling voor de bestellingen van de nettomarkten vindt plaats met complete pallets uit het hoogbouwstellingmagazijn en met behulp van pick-pallets. Deze worden in een semi-automatische orderpickzone samengesteld. Hierin worden de aanvullingspallets automatisch door de stellingbedieningsapparaten op hellingsrollenbanen geplaatst, zodat de pickers deze als bronpallet kunnen gebruiken. Bij de indeling van deze zone werd speciaal aandacht besteed aan een lichte, open en optisch aantrekkelijke vormgeving. In de acht gangen van het orderpickmagazijn worden de ordercomponenten volgens het principe goederen-naar-persoon met orderpick-wagens op vloerniveau samengesteld. Hierbij bieden de transportwagens gelijktijdig plaats aan twee Euro-pallets. Het orderpicken vindt zonder gebruik van papieren orders plaats via pick-by-voice. Door middel van een elektronische productie-inrichting voor hangtransport en uitgebreide transporttechniek, die zowel geschikt is voor Euro- als voor halve pallets, alsmede de logistieke software van SSI SCHÄFER, wordt een efficiënte en rendabele goederenstroom gerealiseerd.

 

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?