Vision Technology – Software modules voor pick-robots

Voor het automatisch depalletiseren en palletiseren worden verschillende softwaremodules gebruikt.
Vision Technology is een softwaremodule voor 3D-objectdetectie, die gebruikt wordt door pick-robots. Een correcte objectdetectie vormt een basisvoorwaarde voor de grijper van de robot, om goederen en artikelen correct te picken.
De software “leert“ door middel van de fotoscan van de artikelen de verschillende grootten en afmetingen kennen. De intelligentie van de software draagt bij aan een vergroting van de pick-prestaties. Tegelijkertijd biedt deze bescherming tegen beschadigingen van de producten als gevolg van een verkeerd picken. 

De geïntegreerde 3D-beeldverwerking van de software bewaakt permanent de detectieprocessen en geeft deze aanschouwelijk weer op de monitors van de orderzamelplaats of op het regelpaneel.

De Vision Technology vergelijkt de resultaten van de gescande beeldgegevens met de opgeslagen artikelstamgegevens, en kan daardoor afwijkingen vaststellen. 

De aansturing van de pick-robot en registratie van de productdoorstroming vinden plaats door middel van meerdere, geïntegreerde 3D-camera’s.

[---Error_NoJavascript---]