Componenten

Bij een Pick by Light-System horen de componenten:

  • Besturingscomputer met interface voor het overkoepelende systeem (host, WMS enz.)

  • Linecontroller (aantal afhankelijk van de installatiegrootte)

  • Telkens een pick face per magazijnlocatie

Een Pick face bestaat uit de weergave- en bedieningseenheid via welke de medewerker zijn hoeveelhedeninformatie krijgt en deze na uitgevoerde orderverzameling via de oplichtende bevestigingstoets bevestigt. Via twee correctietoetsen voor de hoeveelheden heeft hij de mogelijkheid om tijdens de orderverzameling de weergegeven uit te nemen aantallen te corrigeren in overeenstemming met het beschikbare aantal.
Pick by Light laat zich eenvoudig in bestaande of te plannen orderverzamelprocessen en -strategieën integreren. Het systeem is uitstekend geschikt voor gebruik in legbordstellingen of palletstellingen.

[---Error_NoJavascript---]