Pick to Light

Pick by Light en Put to Light

Pick by Light is een halfautomatisch, papierloos orderverzamelsysteem. Door het gebruik van Pick by Light, transporttechniek en onze in de praktijk bewezen software voor de goederenstroomaansturing WAMAS® optimaliseert u niet alleen uw processen, maar kunt u tegelijkertijd ook uw logistieke kosten duidelijk reduceren. De software is parametreerbaar en kan eenvoudig afgestemd worden op uw wensen. Zij kan zowel in combinatie met SSI SCHÄFER-softwaresystemen alsook als apart orderverzamelingssysteem in een reeds bestaand warehouse-management-systeem worden gebruikt.
Door het Pick by Light Systeem van SSI SCHÄFER kunt u onjuist verzamelde orders bijna helemaal uitsluiten: Bij elk magazijnvak bevindt zich een signaallamp met een display en minimaal één bevestigingstoets. Staat de orderverzamelbak op de pick-positie, toont de lamp het bedieningspersoneel het juiste vak en verschijnt op het display het correcte aantal van de uit te nemen goederen. De afname wordt vervolgens door middel van een bevestigingstoets bevestigd.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie verschillende systemen:

 • Pick by Light: per locatie een pick face en een lichtgevende bevestigingstoets

 • Multi Light: per locatie een lichtgevende bevestigingstoets, een centraal display (pick face) voor meerdere locaties

 • Put to Light: Volgt het Pick by Light-principe, maar het gespecificeerde aantal producten wordt bij de aangegeven positie niet gepickt, maar juist ingelegd.

ORDERVERZAMELEN MET SIGNAALLAMP BIJ DE OPSLAGLOCATIE

Bij een Pick by Light-System horen de componenten:

 • Besturingscomputer met interface voor het overkoepelende systeem (host, WMS enz.)

 • Linecontroller (aantal afhankelijk van de installatiegrootte)

 • Telkens een pick face per magazijnlocatie

Een Pick face bestaat uit de weergave- en bedieningseenheid via welke de medewerker zijn hoeveelhedeninformatie krijgt en deze na uitgevoerde orderverzameling via de oplichtende bevestigingstoets bevestigt. Via twee correctietoetsen voor de hoeveelheden heeft hij de mogelijkheid om tijdens de orderverzameling de weergegeven uit te nemen aantallen te corrigeren in overeenstemming met het beschikbare aantal.
Pick by Light laat zich eenvoudig in bestaande of te plannen orderverzamelprocessen en -strategieën integreren. Het systeem is uitstekend geschikt voor gebruik in legbordstellingen of palletstellingen.

 • Papierloze orderverzameling

 • Eenvoudige en veilige bediening

 • Veilige bedienergeleiding en verhoging van de kwaliteit van de orderverzameling in vergelijking met het picken met opdrachtlijsten

 • Flexibele opdrachtafwikkeling en exact voorraadbeheer

 • Voorraadcontrole door inventarisatiefunctie

 • Korte orderverzamelingsroutes

 • U-bay configuraties voor de optimalisatie van de orderverzamelingsperformance.

 • Maximale leveringsbetrouwbaarheid

 • Voorraadcontrole door inventarisatiefunctie

 • Zeer hoge beschikbaarheid door hardware-zelfcontrole

 • Transparante opdracht-tracking

 • Eenvoudig onderhoud

 • Korte introductietraining voor dit eenvoudige, overzichtelijke systeem 

DOWNLOADS

Brochure E-Pick EN

Brochure E-Pick EN

1.3 MB
HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?