pick@work – voor meer kwaliteit in de montage

Veeleisende montagewerkzaamheden moeten permanent aan economische criteria voldoen. Onze pick@work is een uitbreiding van E-Pick en wordt via een softwarecompletering op de touchpanel-PC geconfigureerd. De pick@work-technologie helpt u om arbeidsprocessen te optimaliseren en de efficiëntie en de kwaliteitsniveaus te verhogen - met inachtneming van de ergonomische aspecten in het belang van de gezondheid van uw personeel.

Het met licht aangestuurde montagesysteem maximaliseert de prestaties op de werkplek voor handmatige montage. Processpecificaties en geïntegreerde montageaanwijzingen optimaliseren uw arbeidsprocessen.

De innovatie: Het systeem koppelt ergonomische werkplekken aan Pick-by-Light en leidt de medewerker met behulp van een display-handleiding stap voor stap door het montage-proces. De medewerker selecteert de opdrachten via het scherm, waarna de opslagposities in de juiste montagevolgorde oplichten. Daarbij geleiden in het systeem ingevoerde afbeeldingen of tekeningen van de montagestappen de medewerker stap voor stap door het arbeidsproces. De complexiteit van het arbeidsproces wordt inzichtelijk, het aantal fouten minimaliseert en de kwaliteit gewaarborgd.

[---Error_NoJavascript---]