Multi-order pickingprocessen

1. Orderverzameling:
Orders worden in batches verzameld (1 bak bevat x orders) en met transporttechniek naar de handmatige of automatische separatiepositie gebracht.

2. Separatie:
Producten worden individueel uit de batchbak genomen en op de transportband gelegd die ze rechtstreeks naar de Schäfer-scanmachines voert.

3. Identificatie:
De producten worden bij een snelheid van 2,0 m/s geïdentificeerd en gedocumenteerd.

4. Sorteerdersynchronisatie:
Producten worden synchroon met de sorteerder individueel in de gondels gevuld.

5. Sorteren:
De gondels sorteren de producten naar de sorteeldoelen (1 doel = 1 order) en geven de producten bij het juiste doel af; leesfouten en andere fouten belanden in de foutenbestemming.

6. Orderafronding:
Onder elke sorteerbestemming staan de orderbakken die handmatig of automatisch met behulp van transporttechniek worden gewisseld. Foute producten of orders worden naar een handmatig nacontrolestation gestuurd.

[---Error_NoJavascript---]