Werkwijze

Bij de eerste stap worden de verzamelde orders in bakken aangeleverd en op een transportband geleegd. Op deze transportband worden de producten gescheiden en naar het leesstation getransporteerd. In het leesstation registreert en documenteert een scanner de individuele producten bij een doorloopsnelheid van 2,5 m/s.

Afhankelijk van de gestelde eisen gebeurt dit aan de hand van 1D-barcodes, 2D-matrixcodes en RFID-transponders. Tijdens de laatste stap worden de producten weer in de bakken geplaatst en zetten vervolgens hun weg naar de klanten voort.