Automatisch geleide voertuigsystemen (AGV)

Automatisch geleide voertuigsystemen - De revolutie op het gebied van materiaalstromen in de magazijnlogistiek
De logistiek is het bewegende aspect van de vierde industriële revolutie en levert een essentiële bijdrage aan het concept Industrie 4.0.
De intelligente, autonoom navigerende automatisch geleide voertuigen van SSI SCHÄFER zijn één van de technologieën, die een toekomstgericht antwoord op de actuele uitdagingen in de interne logistiek bieden. 

Deze onbemande transportsystemen (AGV) zijn tegenwoordig een vast bestanddeel van volautomatische systemen voor de interne logistiek. Het AGV-portfolio van SSI SCHÄFER omvat een groot aantal innovatieve oplossingen voor grote en kleine ladingdragers die het mogelijk maken verschillende magazijn- en arbeidszones obstakelvrij met elkaar te verbinden. Zij kunnen aan uw specifieke behoeften aangepast worden en bieden flexibele uitbreidingsmogelijkheden. Profiteer van een significante verlaging van de bedrijfskosten en van een verhoogde efficiëntie in de magazijnlogistiek. 

SSI SCHÄFER is een wereldwijd toonaangevende expert op het gebied van magazijnautomatisering en een innovatieve koploper in de optimalisatie van goederenstromen met behulp van automatisch geleide voertuigen (AGV's). Daarom kunnen wij u een breed scala van AGV's voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden aanbieden. Terwijl WEASEL® specifiek ontworpen is voor kleine transporteenheden zoals bakken en dozen, waarbij beperkte ruimtelijke omstandigheden een rol spelen, flexibiliseren grotere AGV-systemen met een hefvork of transportelementen voor pallets en rolcontainers veeleisende taken op het gebied van transport, opslag en orderverzameling.

De automatisch geleide voertuigen kunnen flexibel in elke individuele magazijnorganisatie geïntegreerd worden: van eenvoudige transporttaken of het goederen-naar-de-man-principe tot volledig geautomatiseerde oplossingen in een geïntegreerd totaalsysteem –
SSI SCHÄFER heeft de optimale oplossing voor uw interne logistiek in huis.

De navigatie van de automatisch geleide voertuigen is gebaseerd op optische techniek, lasersystemen of sensoren en garandeert u 100% betrouwbaarheid door gebruik te maken van de modernste technologieën. Bovendien zijn de autonoom navigerende voertuigen uitstekend geschikt voor gebruik van de SSI SCHÄFER 2Lite lithium-accutechniek waarmee sterk presterende logistieke concepten voor een 24-uurs bedrijf ter beschikking gesteld kunnen worden.

De aansturing en optimalisatie van alle transportopdrachten verloopt via een vlootcontroller die zijn opdrachten van een willekeurig magazijnbeheersysteem ontvangt. Perfecte controle over logistiek krijgt u met de softwareoplossingen van SSI SCHÄFER.

Automated guided WEASEL®

AGV WEASEL®

Automated guided Vehicle 2Pick pp

AGV 2Pick®

AGV 2Stack

AGV 2Stack®

Automated Guided Vehicle 2Store

AGV 2Store®

Automated guided vehicles

AGV 2Move®

geen informatie beschikbaar

AUTOMATISCH GELEIDE VOERTUIGEN: EFFICIËNT, FLEXIBEL EN SCHAALBAAR

Het sterke punt van ons AGV- portfolio is gelegen in het feit dat wij voor u een op maat gesneden complete oplossing kunnen ontwikkelen op basis van in hoge mate gestandaardiseerde voertuigtypes.

Terwijl de AGV 2Move® ontworpen is voor het vervoer van lading tussen verschillende overdrachtsposities, kan 2Stack® worden ingezet voor de geautomatiseerde handling van alle soorten pallets in magazijnen en productieomgevingen. AGV 2Store® is geschikt voor de handling van pallets met zware lasten op grote hoogte, terwijl 2Pick® door het meevoeren van hulpmiddelen voor de opname van items uit de orderverzameling de order-picking volgens het man-naar-de-goederen-principe ondersteunt. Vanwege de hoge kwaliteit, de extreme betrouwbaarheid en de innovatieve sterkte van onze voertuigen werd ons AGV-transportsysteem WEASEL® in het jaar 2016 onderscheiden met de Industrieprijs en de IFOY Award.

 • Flexibele automatisering van materiaalstromen binnen het bedrijf met goede uitbreidingsmogelijkheden

 • Blijvende verlaging van de doorlooptijden

 • Lage investerings- en bedrijfskosten

 • Bij invoering slechts geringe bouwtechnische en infrastructurele maatregelen nodig

 • Verlaging van de vervolgkosten (minimalisering van transportschades en foute leveringen)

 • Optimale aanpassing aan de vraag naar dynamische logistiek in de markt

 • Individuele samenstelling van de eigen AGV-vloot

 • Maximale flexibiliteit bij de interne orderverzameling in het magazijn

 • Schadevrij en veilig transport van diverse goederen en ladingdragers

 • Eenvoudige integratiemogelijkheden en geringe eisen aan de (IT-) infrastructuur

 • Verbeterde ergonomie en optimale goederenstromen

 • Verbeterde bedrijfsveiligheid en verbetering van de arbeidsomstandigheden

 • Inzetbaarheid bij zwaardere omgevingsfactoren (vrieshuisomgevingen of gevarenzones)

 • Innovatief energieconcept (automatische en snelle laadprocessen)

 • Maximale flexibiliteit bij systeemaanpassingen en -uitbreidingen

GALERIJ

 

DOWNLOADS

AGV WEASEL®

AGV-transportsysteem

2.4 MB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?

[---Error_NoJavascript---]