Hogere efficiëntie en meer flexibiliteit met AGV-systemen

 • Flexibele automatisering van materiaalstromen binnen het bedrijf met goede uitbreidingsmogelijkheden

 • Blijvende verlaging van de doorlooptijden

 • Lage investerings- en bedrijfskosten

 • Bij invoering slechts geringe bouwtechnische en infrastructurele maatregelen nodig

 • Verlaging van de vervolgkosten (minimalisering van transportschades en foute leveringen)

 • Optimale aanpassing aan de vraag naar dynamische logistiek in de markt

 • Individuele samenstelling van de eigen AGV-vloot

 • Maximale flexibiliteit bij de interne orderverzameling in het magazijn

 • Schadevrij en veilig transport van diverse goederen en ladingdragers

 • Eenvoudige integratiemogelijkheden en geringe eisen aan de (IT-) infrastructuur

 • Verbeterde ergonomie en optimale goederenstromen

 • Verbeterde bedrijfsveiligheid en verbetering van de arbeidsomstandigheden

 • Inzetbaarheid bij zwaardere omgevingsfactoren (vrieshuisomgevingen of gevarenzones)

 • Innovatief energieconcept (automatische en snelle laadprocessen)

 • Maximale flexibiliteit bij systeemaanpassingen en -uitbreidingen

[---Error_NoJavascript---]