Work Station

Goederenontvangst werkplekken

Efficiënte inslag van goederen
De werkplek bij de goederenontvangst vormt de verbindende factor tussen de externe en interne goederenstromen. De goederen worden aangeleverd, gecontroleerd en voor later gebruik en inslag voorbereid en in of op standaard laadeenheden omgepakt:

Bij de goederenontvangst worden de goederen door een elektrisch in hoogte verstelbaar palletstation zijdelings op de werktafel gezet, met behulp van een barcodescan in het magazijnsysteem met grafische menugeleiding geregistreerd en in de magazijnbakken overgeladen. Voor het transport naar hun opslagpositie worden de bakken op een transportband geschoven die op tafelhoogte aangebracht is. Een andere transportbaan zorgt voor de afvoer van de lege dozen. Geïntegreerde afvalbakken voor kunststof en restafval, alsmede dempende werkplekmatten completeren de werkplek bij de goederenontvangst.

Hoge overslagcapaciteit - geringe belasting van de medewerker
Dankzij dit werkplekontwerp worden uw medewerkers minder belast. Door de ergonomische optimalisatie is namelijk een efficiënte, high performance goedereninslag mogelijk, waarbij de producten optimaal worden ontzien. De werkplekken van SSI SCHÄFER passen zich aan mensen aan - en niet andersom. Hierdoor kan een productiviteitsverhoging tot 20 procent worden gerealiseerd.

Optioneel biedt de SSI SCHÄFER-werkplek bij de goederenontvangst u ook de mogelijkheid om retourzendingen weer sneller in te slaan.

GOEDERENONTVANGST WERKPLEKKEN VOOR EEN MERKBAAR HOGERE PRODUCTIVITEIT

  • Ergonomisch geoptimaliseerde werkplek

  • Vermijding van handmatig tillen op de werkplek door gebruik te maken van het schaarhefplatform

  • Rechtstreekse aanlevering van goederen op pallets op de werkplek

  • Gebruik van speciale matten voor staand werken om vermoeidheid tegen te gaan

  • Goederen en magazijnbakken worden zo dicht mogelijk bij elkaar gepositioneerd.

  • Optimaal afvalmanagement (reikwijdten/afstanden) voor de afvoer van afvalkarton (lege-dozen-band), kunststofresten, restafval (geïntegreerde afvalbakken)

  • Consequente goederenstroom

  • Visuele softwarematige ondersteuning van het inslagproces door grafische menugeleiding

  • Optioneel: inslag van retouren van de farma-markt

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?