Uw voordelen in één oogopslag

  • Ergonomisch geoptimaliseerde werkplek

  • Vermijding van handmatig tillen op de werkplek door gebruik te maken van het schaarhefplatform

  • Rechtstreekse aanlevering van goederen op pallets op de werkplek

  • Gebruik van speciale matten voor staand werken om vermoeidheid tegen te gaan

  • Goederen en magazijnbakken worden zo dicht mogelijk bij elkaar gepositioneerd.

  • Optimaal afvalmanagement (reikwijdten/afstanden) voor de afvoer van afvalkarton (lege-dozen-band), kunststofresten, restafval (geïntegreerde afvalbakken)

  • Consequente goederenstroom

  • Visuele softwarematige ondersteuning van het inslagproces door grafische menugeleiding

  • Optioneel: inslag van retouren van de farma-markt

[---Error_NoJavascript---]