IT Control Center

KPI's en dashboards

WAMAS® Lighthouse: inzicht en volledige transparantie 

Onze logistieke cockpit WAMAS® Lighthouse combineert klassieke visualiseringstaken met de weergave van logistieke kerncijfers. Met WAMAS® Lighthouse ziet, meet en beoordeelt u als het ware de hartslag van uw logistieke systeem om daaruit gefundeerde beslissingen af te leiden.

Dit centrale informatieplatform visualiseert niet alleen uw logistieke installatie, maar ook de goederenstroom. Het geeft performancecijfers weer en biedt u omvangrijke controlemogelijkheden. WAMAS® Lighthouse  is het centrale informatiepunt dat technische en logistieke aspecten combineert met de operationele gegevens in dashboards die op specifieke gebruikersgroepen toegesneden zijn.

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE VOOR ONDERBOUWDE BESLISSINGEN

WAMAS® Lighthouse stelt de gebruiker centraal. De intuïtieve interface van het systeem vereenvoudigt de bediening en de navigatie binnen de installatie.

WAMAS® Lighthouse biedt u een realistische weergave van de installatie als geheel en de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende detailniveaus.

 • Gebruikersvriendelijk design en daardoor intuïtief bedienbaar

 • Configureren diagrammen en dashboards voor verschillende gebruikersrollen

 • Schaalbare webapplicatie en daardoor onafhankelijk van hardwareplatformen

 • Ondersteuning van technisch en onderhoudspersoneel met gedetailleerde, gestructureerde technische overzichten van de installatie

 • Ondersteuning van magazijnmanagers en operationele medewerkers 

 • Gedetailleerde en gestructureerde overzichten van de logistieke aspecten van de installatie zoals performancegegevens, goederenstroom en opdrachtuitvoering.

 • Release-functionaliteit

 • Wereldwijde 24/7 support

 • Snelle storingsdiagnose

 • Verlaging van het aantal fouten

 • Vermijding van onnodige stilstand van het systeem

 • Verbetering van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie

WAMAS® Lighthouse is een schaalbare webapplicatie die door een breed scala van apparaten zowel stationair alsook mobiel ingezet kan worden. De WAMAS® Lighthouse-server is platformonafhankelijk, zeer duurzaam en kan onder verschillende besturingssystemen draaien.

Een centrale informatiebron voor:

 • Systeemvisualisatie

 • KPI's

 • Goederenstroomvisualisatie

 • Functionele status van de magazijnlocatie:
  Centrale verzameling en verdeling van alarmmeldingen, alarmmanagement met verschillende alarmniveaus, foutmeldingsservices en ticketsysteem

 • Diverse weergavemogelijkheden voor systeeminformatie

 • Dagelijkse informatie voor bedienend personeel en management

 • Combinatie van verschillende soorten informatie in een scherm

 • Analyse van lange-termijn-data

DOWNLOADS

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Expertise for every sector


1.3 MB
HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?