KPI's en dashboards

Volledige transparantie voor onderbouwde beslissingen

Onze logistieke cockpit WAMAS® Lighthouse combineert klassieke visualiseringstaken met de weergave van logistieke kerncijfers. Met WAMAS® Lighthouse ziet, meet en beoordeelt u de hartslag van uw systeem om daaruit gefundeerde beslissingen af te leiden.

Dit centrale informatieplatform visualiseert niet alleen uw installatie, maar ook de goederenstroom. Het geeft performancecijfers weer en biedt u omvangrijke controlemogelijkheden. Dit “centrale informatiepunt” combineert de technische en logistieke aspecten met de operationele gegevens in dashboards die op specifieke gebruikersgroepen toegesneden zijn

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE VOOR ONDERBOUWDE BESLISSINGEN

WAMAS® Lighthouse stelt de gebruiker centraal. De intuïtieve interface van het systeem vereenvoudigt de bediening en de navigatie binnen de installatie.

WAMAS® Lighthouse biedt u een realistische weergave van de installatie als geheel en de mogelijkheid om te wisselen tussen verschillende detailniveaus.

 • Op de gebruiker gericht design en daardoor intuïtief bedienbaar

 • Configureren diagrammen en dashboards voor verschillende gebruikersrollen

 • Schaalbare webapplicatie en daardoor onafhankelijk van hardwareplatformen

 • Ondersteuning van technisch en onderhoudspersoneel met gedetailleerde, gestructureerde technische overzichten van de installatie

 • Ondersteuning van magazijnmanagers en operationeel personeel met gedetailleerde, gestructureerde overzichten van de logistieke aspecten van de installatie, bijvoorbeeld performancegegevens, goederenstroom en opdrachtuitvoering.

 • Release-functionaliteit

 • Wereldwijde 24/7 support

 • Snelle storingsdiagnose

 • Verlaging van het aantal fouten

 • Vermijding van onnodige stilstand van het systeem

 • Verbetering van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie

WAMAS® Lighthouse is een schaalbare webapplicatie die door een breed scala van apparaten zowel stationair alsook mobiel ingezet kan worden. De WAMAS® Lighthouse-server is platformonafhankelijk, zeer duurzaam en kan onder verschillende besturingssystemen draaien.

Een centrale informatiebron voor:

 • Systeemvisualisatie

 • KPI's

 • Goederenstroomvisualisatie

 • Functionele status van de magazijnlocatie:
  Centrale verzameling en verdeling van alarmmeldingen, alarmmanagement met verschillende alarmniveaus, foutmeldingsservices en ticketsysteem

 • Diverse weergavemogelijkheden voor systeeminformatie

 • Dagelijkse informatie voor bedienend personeel en management

 • Combinatie van verschillende soorten informatie in een scherm

 • Analyse van lange-termijn-data

DOWNLOADS

The right solution for every industry. SSI SCHAEFER’s expertise combines specific know-how with extensive experience to deliver tailored solutions.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

858.1 KB

Markt sector brochure automatisering 2017. Expertise in elke sector.

De expertise van SSI SCHÄFER: specialistische knowhow en jarenlange ervaring in het produceren van oplossingen op maat.

1.1 MB

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?