it_material_flow

Software Enterprise Solutions

Dé allround IT oplossing voor uw supply chain

Het onderdeel Enterprise Solutions van SSI SCHÄFER is een logistiek besturingsinstrument tussen magazijn, transport en voorraadbeheer. Het systeem zorgt voor de duurzame vervulling van de wensen van uw klanten.

Enterprise Solutions van SSI SCHÄFER betekent: de transformatie van softwarebestuurde en oplossinggerichte interne logistiek via de netwerkgebaseerde Supply Chain Execution naar een uniform logistiek platform voor alle verkoopkanalen. Het is een kanaaloverkoepelende planning en aansturing van de logistiek in een flexibel magazijnmanagementsysteem.

Is het uw doel?

  • De kapitaalkosten te verlagen

  • Verlaging van de stukskosten

  • Versnelling van de doorlooptijden

Het juiste logistieke IT proces

Wij begeleiden en adviseren u in dit veranderingsproces. Omdat wij uw problematiek en de uitdagingen begrijpen, kunnen wij u verder helpen met het inrichten van het juiste logistieke IT proces. Daarbij kunnen wij terugvallen op onze uitgebreide know-how en ervaring op het gebied van logistieke processen uit talrijke oplossingen voor onze klanten. 

ENTERPRISE SOLUTIONS: ALLROUND AANSTURINGSINSTRUMENT

De logistieke software komt binnen deze veranderingsprocessen een grote strategische betekenis toe bij de intelligente koppeling van de goederenstromen en processen. Er wordt niet alleen meer gezocht naar op zichzelf staande softwaremodules, maar naar systeemoplossingen die aan specifieke behoeften kunnen voldoen.

Door de verandering van de logistieke taakstellingen en de toename van de complexiteit worden hogere eisen gesteld aan de coördinatie van de individuele deelprocessen van het fulfillment.

Een overkoepelend besturingsniveau voor de optimalisatie, aansturing en bewaking van alle data- en goederenstromen binnen de supply chain wordt noodzakelijk om alle relevante goederenbewegingen en boekingen op een overzichtelijke manier te kunnen opvolgen.

Alle orders, stamgegevens, voorraadbestanden en -mutaties, uitvoeringsinstances en de status van alle betrokkenen worden in realtime gekoppeld. Op die manier kan de supply chain actief en in haar volledige omvang gecontroleerd en aangestuurd worden. Dat houdt in: De logistieke software moet als complete oplossing worden begrepen. Om enerzijds het systeem met maximale efficiëntie aan te sturen en anderzijds mogelijke interfaceproblemen uit te sluiten.

SSI SCHÄFER onderscheidt zich door zijn softwarepakket WAMAS® en stelt een in releases actualiseerbare software ter beschikking die ruimschoots aan deze eisen voldoet. Met onze logistieke software WAMAS® stellen wij de verticale integratie van alle componenten van de interne logistiek veilig en bieden wij onze klanten een sterk presterend en compleet systeem aan.

De e-commerce en de daaruit voortvloeiende verandering van de verkopers- naar een kopersmarkt zijn verantwoordelijk voor enorme groeicijfers en voor enorme veranderingen. Geïndividualiseerde productie, toegenomen verwachtingen van klanten, steeds kortere levenscycli van producten en snelle wisselingen in de productwerelden en collecties zijn het gevolg. Kleinere bestelhoeveelheden die in hogere frequenties plaatsvinden, stellen de interne logistiek voor de uitdaging om aan specifieke eisen en wensen van de klanten te voldoen.

Warehouse management systeem

Voor de aanpassing aan deze marktomstandigheden is een uniform logistiek platform nodig voor alle verkoopkanalen, alsmede een daaraan gerelateerde overkoepelende planning en aansturing van de logistiek in een flexibel warehouse management systeem.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistieke software WAMAS®

SAP_Highlightbild_mit Logo

SAP EWM

IT Control Center

KPI's en dashboards

Software Solutions for your logistics

Geautomatiseerde software-oplossingen

geen informatie beschikbaar

DOWNLOADS

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Expertise for every sector


1.3 MB
HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?