Kenmerken en functies van WAMAS® LRM

• Vrij te definiëren tijdsblokken

• Vergelijking doeltijd/werkelijke tijd

• Evaluatie van prestatiegegevens en KPI's

• Salarisberekening op basis van overeengekomen KPI's

• Personeelsplanning

• Verwachtingsplanning

• Standaardrapporten- en dashboards

• Zelfstandig of geïntegreerd in WAMAS MBS

• Personeelsbeoordelingen en vragenlijsten

[---Error_NoJavascript---]