wamas_labor_management.jpg

WAMAS® LRM

WAMAS® Labor and Resource Management - optimale en transparante prestaties in het magazijn

Het WAMAS® Labor and Resource Management System, WAMAS® LRM, is een aanvulling op het product- en serviceportfolio van de in-house logistieke software WAMAS®. De combinatie van deze twee oplossingen optimaliseert intralogistieke prestaties en garandeert een maximale gegevenstransparantie. WAMAS® LRM kan zelfstandig worden gebruikt of worden geïntegreerd in een bestaand Warehouse Management System zoals WAMAS®.

WAMAS® LRM is een intelligent systeem dat zowel afzonderlijke processen als de volledige in-house materiaalstroom analyseert. De resultaten kunnen beschikbaar worden gemaakt voor verschillende evaluatiemogelijkheden. Rapporten zorgen voor transparantie voor alle dagelijkse processen binnen het magazijn. Door verschillende tijdsperioden te analyseren, krijgt u eenvoudiger inzicht in de tijdstippen en locaties van piekbelasting of lage productiviteit.

OPTIMIZED STORAGE PROCESSES AND RESOURCE EFFICIENT PERSONNEL DEPLOYEMENT

WAMAS® LRM berekent alle afstanden, reistijden, en materiaalverwerkingstijden in het magazijn. Afhankelijk van de transportmethode of snelheid van de fase die wordt gemonitord, verdeelt het systeem alle magazijnprocessen in vrij te definiëren tijdsblokken. De ideale doeltijden voor elke activiteit worden dan vergeleken met de daadwerkelijke tijd die iedere activiteit in beslag neemt. Deze beoordeling van magazijnproductiviteit geeft helder inzicht in welke processen waarde toevoegen en welke niet. Daarnaast legt WAMAS® LRM ook alle magazijnfases vast die geen waarde toevoegen maar wel noodzakelijk zijn, en analyseert deze.

Dankzij de realtime evaluatie krijgt u waardevolle gegevens en kunt u gebieden identificeren die geoptimaliseerd kunnen worden. De evaluatie kan op veel verschillende manieren worden aangepast en gefilterd. U kunt individuele dashboards en tijdsrapporten maken, die automatisch worden verzonden naar de personen die ze moeten ontvangen. Met deze oplossing wordt het plannen van de inzet van uw personeel aanzienlijk vereenvoudigd.

Vastgestelde kerncijfers voor de planning van personeelsinzet maken het eenvoudiger om de dagelijkse magazijnprocessen aan te sturen. U hebt te allen tijde toegang tot deze informatie, wat cruciaal is om vooruit te kunnen plannen en uw bronnen optimaal te gebruiken. Hiermee vergroot u dan ook de productiviteit van uw volledige magazijn.

• Vrij te definiëren tijdsblokken

• Vergelijking doeltijd/werkelijke tijd

• Evaluatie van prestatiegegevens en KPI's

• Salarisberekening op basis van overeengekomen KPI's

• Personeelsplanning

• Verwachtingsplanning

• Standaardrapporten- en dashboards

• Zelfstandig of geïntegreerd in WAMAS MBS

• Personeelsbeoordelingen en vragenlijsten

Het gebruik van personeelsbeheersystemen biedt bedrijven nu meer dan ooit belangrijke concurrentievoordelen. Door intralogistieke uitdagingen zoals piekprestaties en toenemende verwerkingsvolumes blijft de druk op bedrijven toenemen. Het efficiënte gebruik en de snelle inzet van bronnen is nu belangrijker dan ooit en veel bedrijven hebben grotere magazijnen en meer medewerkers nodig.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

Logistieke software WAMAS®

SAP_Highlightbild_mit Logo

SAP EWM

geen informatie beschikbaar

HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN?