Strategische betekenis van de logistieke software

De logistieke software komt binnen deze veranderingsprocessen een grote strategische betekenis toe bij de intelligente koppeling van de goederenstromen en processen. Er wordt niet alleen meer gezocht naar op zichzelf staande softwaremodules, maar naar systeemoplossingen die aan specifieke behoeften kunnen voldoen.

Door de verandering van de logistieke taakstellingen en de toename van de complexiteit worden hogere eisen gesteld aan de coördinatie van de individuele deelprocessen van het fulfillment.

Een overkoepelend besturingsniveau voor de optimalisatie, aansturing en bewaking van alle data- en goederenstromen binnen de supply chain wordt noodzakelijk om alle relevante goederenbewegingen en boekingen op een overzichtelijke manier te kunnen opvolgen.

Alle orders, stamgegevens, voorraadbestanden en -mutaties, uitvoeringsinstances en de status van alle betrokkenen worden in realtime gekoppeld. Op die manier kan de supply chain actief en in haar volledige omvang gecontroleerd en aangestuurd worden. Dat houdt in: De logistieke software moet als complete oplossing worden begrepen. Om enerzijds het systeem met maximale efficiëntie aan te sturen en anderzijds mogelijke interfaceproblemen uit te sluiten.

SSI SCHÄFER onderscheidt zich door zijn softwarepakket WAMAS® en stelt een in releases actualiseerbare software ter beschikking die ruimschoots aan deze eisen voldoet. Met onze logistieke software WAMAS® stellen wij de verticale integratie van alle componenten van de interne logistiek veilig en bieden wij onze klanten een sterk presterend en compleet systeem aan.

[---Error_NoJavascript---]