Uniform logistiek platform

De e-commerce en de daaruit resulterende verandering van de verkopers- naar een kopersmarkt zijn verantwoordelijk voor enorme groeicijfers - en voor enorme veranderingen. Geïndividualiseerde productie, toegenomen verwachtingen van klanten, steeds kortere levenscycli van producten en snelle wisselingen in de productwerelden en collecties zijn het gevolg. Kleinere bestelhoeveelheden die in hogere frequenties plaatsvinden, stellen de interne logistiek voor de uitdaging om aan specifieke eisen en wensen van de klanten te voldoen.

Voor de aanpassing aan deze marktomstandigheden is een uniform logistiek platform nodig voor alle verkoopkanalen, alsmede een daaraan gerelateerde overkoepelende planning en aansturing van de logistiek in een flexibel warehouse-management-systeem.

[---Error_NoJavascript---]