Utfordringene som intralogistikken stilles overfor

  • Stadig kortere leveringstider (Same-Day/Next-Day Delivery)

  • Mindre leveringsmengder og -enheter

  • Stadig økende antall artikler

  • Økende kvote av returhåndtering

  • Sesongbetingede svingninger

  • Salgsaksjoner som Black Friday, Cyber Week eller Singles Day 

  • Omni-channeling med forskjellige ordretyper i samme distribusjonssentrum  


Med år omfattende produkt- og løsningsportefølje og takket være den høye IT-kompetanse, kan SSI SCHÄFER tilby deg individuelle og effektive løsninger for de utrolig mange kravene som stilles på detalj- og grossistsalg industrien. 
Skreddersydd til den respektive delmarkedssektoren, fra handel med møbler, elektro- og elektronikkartikler eller kontorartikler via do-it-yourself, jernvarer og reservedeler av enhver type og frem til onlineforhandlere. 

[---Error_NoJavascript---]