Effektiv plukking

Den konsekvente og ergonomiske utformingen av gods-til-person prinsippet er en vesentlig faktor for å oppnå en kontinuerlig vareflyt og en arbeidsmåte som ikke gjør trett. Den klare og entydige brukerføringen bekrefter, leder og kontrollerer hver plukkeoperasjon med Pick by Light og Put to Light systemene. Plukkeplassene kan innrettes som Pick to Tote eller som Pick to Bucket.

Med disse optimerte arbeidsprosessene kan man øke plukkeytelsen med inntil 1.000 arbeidsoperasjoner per time for hver medarbeider, samtidig som feilkvoten reduseres praktisk talt til null.

Arbeidsstasjonen kan oppfylle alle lagerets funksjoner: Plukking, varemottak, returhåndtering, vareopptelling samt annen artikkelbehandling.

[---Error_NoJavascript---]