Dine fordeler

 • Mobilreoler EMX gir en nesten dobbelt så stor lagerkapasitet som en statisk lagerløsning på samme flate

 • Alle hjul- og dekkstørrelser inntil 800 mm diameter kan lagres

 • Lagring av hjul med piggdekk er mulig

 • Overholdelse av gjeldende arbeidssikkerhetsforskrifter, da de delvis tunge monterte hjulene ikke må løftes manuelt

 • Takket være vogner som kan kjøres innunder kan hjulstablene legges inn og tas ut fra lager fra gulvet, både raskt og sikkert

 • Reduserte drifts- og lokalitetskostnader gjennom systemets fremragende utnyttelse av plassen

 • Utstyrt med moderne PLS

 • Vognlaster inntil 50 t, vognlengde inntil 50 meter

 • Modulær utvidelsesmulighet

 • Høy fleksibilitet, kvalitet og holdbarhet

 • Forskjellige kombinasjonsvarianter

 • Omfattende rådgivning