Plukking

Både på lagre og i distribusjonssentre: Plukking av varen hører med til de mest kostnads- og arbeidsintensive prosessene. Derfor har vi utviklet mange forskjellige plukkesystemer som reduserer manuelle aktiviteter på lageret – på denne måten kan ordrene behandles både raskere og mer effektivt.

FLEKSIBLE PLUKKESYSTEMER TIL ALLE BRANSJER

Produkter og løsninger til manuell- halvautomatisk og automatisk orderplukkning

Picking of hanging garments with RFID scanner

Plukking

Manuell plukking

Batch Pick’n Scan Sorter

Plukking

HALVAUTOMATISK PLUKKING

A-Frame

Plukking

AUTOMATISK PLUKKING

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]