Pick to Tote

Effektiv gods-til-person plukking

Rask, ergonomisk, skånsom mot produktene: Med vårt ergonomiske gods-til-person-system Pick to Tote vil du lykkes i en særlig rask plukking av varer med langsom omsetningsfrekvens. Gjør deg nytte av en plukkeytelse på inntil 1000 plukkinger per time samt en optimal materialflyt. Med Pick to Tote kan du plukke ordrer direkte i tilhørende kasser.

Den ergonomiske arbeidsstasjonene Pick to Tote fra SSI SCHÄFER har blitt utviklet og konstruert for denne oppgaven, og utfører gods-til-person plukkingen på en meget effektiv måte. Pick to Tote kan integreres direkte i ditt automatiske lager.

Med en klar brukerføring og innkastovervåkning vha. lysbom på målpunktene oppnås en plukking av høyeste kvalitet. Funksjoner som tilvalg inneholder applikasjoner for effektiv lagerfortetting og vareopptelling.

Høyere produktivitet takket være ergonomics@work!®

En ytterligere særegenhet med vår arbeidsplass Pick to Tote er vårt ergonomikonsept ergonomics@work!® . Et vel gjennomtenkt gripeforløp «ovenfra og ned» reduserer arbeidsbelastningen. Kontaktflatene av metall er overtrukket av trematerial, som gir en behagelig glatt og myk følelse ved berøring, og bidrar på denne måte til en forbedring av ergonomien.

EFFEKTIV PERSON-TIL-GODS-PLUKKNING

  • På basis av prinsippet gods-til-person

  • Høyeste kvalitet ved plukkingen, feilkvoter reduseres til praktisk talt null

  • Økning av ytelsen ved plukking med faktoren 10 sammenlignet med konvensjonell plukking

  • Plukkeytelse inntil 1000 plukkinger per time

  • Absolutt skånsom behandling av dine produkter

  • Ingen feilkast, takket være lysbomovervåkning

  • Plukking direkte i ordrekassen

  • Ergonomisk optimert

LAST NED

Brochure Pick to tote compact

Brochure Pick to tote compact

624.9 KB

HVORDAN KAN VI HJELPE?

[---Error_NoJavascript---]