Prioritering av de ansattes og kundenes helse

Tiltak for den aktuelle utviklingen av det nye koronaviruset

Kjære kunder og partnere

Det nye koronaviruset sprer seg raskt og har skapt en situasjon som er vanskelig å vurdere. Men vi kan styre hvordan vi reagerer. I flere uker har vi daglig koordinert tett med interne og eksterne kilder for å vurdere den aktuelle situasjonen og konsekvensene for våre ansatte, kundene våre og selskapet vårt. På grunnlag av denne vurderingen har vi fastsatt følgende retningslinjer: 

Mulige konsekvenser for produksjon og leveringstider fra SSI SCHÄFER Group

Produksjonen fortsetter forskjellige steder. Fordi ting skjer fort og stadig endrer seg, kan produksjonen og/eller leverandørene våre bli berørt. 

Vår interne innsatsstyrke er i nær kontakt med de globale produksjonsteamene våre og vurderer situasjonen fortløpende på grunnlag av siste nytt for å iverksette hurtige mottiltak. Hvis vi opplever endringer i forsyningskjeden vår, vil vi treffe egnede tiltak for å begrense risikoen.

Siden det er kommet skjerpede forebyggende tiltak, deriblant stengte grenser i forskjellige land, kan leveranser til fabrikkene våre eller fra fabrikkene våre til kunder bli forsinket. Innsatsstyrken vår er alltid involvert og prøver å finne en rask løsning i nært samarbeid med respektive interne avdelinger og kunder.

Økt digital kunderådgivning og prosjektledelse for nye eller aktuelle bestillinger

Vi fortsetter å støtte kundene våre med spørsmål om aktuelle prosjekter eller rådgivning for nye prosjekter. Både rådgivende og prosjektstøttende virksomhet vil foregå hovedsakelig på telefon eller virtuelt ved hjelp av videokonferanser for å begrense smittefaren. Vi har allerede på plass et digitalt sett av verktøy for å planlegge kundesystemer i sanntid.

Døgnåpen kundeservice og kundestøtte og fjernvedlikehold

Vi vil forsikre dere om at vi som serviceorganisasjon tross de aktuelle utfordringene alltid vil være tilgjengelig for kundene våre døgnet rundt på telefon, på e-post og via fjernvedlikehold. Takket være vårt system for forebyggende vedlikehold, som vi har fremmet i årevis, er mange av våre aktuelle systemer i perfekt stand med riktig teknologi på plass. Dessuten kan vi også anvende fjernvedlikeholdssystemer.

Hvis et personlig besøk er nødvendig, vil våre ansatte komme til stedet så lenge det er tillatt etter aktuelle bestemmelser. 

Personlig beskyttelse for våre ansatte

For å beskytte våre ansatte rundt om i verden har vi utarbeidet generelle retningslinjer som fungerer som grunnlag for å treffe lokale tiltak. Våre globale og lokale tiltak er i samsvar med respektive bestemmelser fastsatt i forskjellige land og myndighetene der.

Viktige tiltak for SSI SCHÄFER-ansatte er utvidede hjemmekontorbestemmelser og alternative løsninger for ansatte som ikke kan arbeide hjemmefra, og retningslinjer for individuelle løsninger for ansatte som mangler barnepass, og bestemmelser for personer som kommer tilbake fra risikoområder.  Personlig beskyttelse for alle ansatte på arbeidsplassen må håndheves strengt ved å følge hygieneregler og redusere forretningsreiser og møter til et absolutt minimum.

Dessuten oppfordres våre ansatte til å sikre at bestemmelser utstedt av lokale myndigheter og helsemyndigheter overholdes i alle enkeltheter innenfor deres ansvarsområde. Utover disse tiltakene må alle ansatte som tilhører en risikogruppe, beskyttes så godt som mulig.

Vi håper at SSI SCHÄFER med disse omfattende tiltakene vil bidra til å bremse smittetakten for COVID-19 og gi helsevesenet mer tid til å handle.

SSI SCHÄFER Group, 17. mars 2020

Steffen Bersch                              Bruno Krauss

CEO SSI SCHÄFER Group       CFO SSI SCHÄFER Group