layout_web_banner_50cl_v2_final.png

50 Inicjatywa Liderów Klimatycznych

Partnerstwo dla zrównoważonych, ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie transportu materiałów.

Jako jedyna firma zajmująca się transportem materiałów, SSI SCHAEFER został zaproszony do udziału w 50 Inicjatywie Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, aby zrealizować 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dowiedz się więcej tutaj!

Analiza zdolności kredytowej

Aby umożliwić Ci wpłaty zaliczek (wpłata na konto, płatności w ratach itp.) musimy mieć pewność, że taki rodzaj transakcji płatniczych nie prowadzi do nadużyć i chroni klientów przed przeciążeniem ekonomicznym. Dlatego też nasza firma jest powiązana z systemem sprawozdawczości kredytowej biura kredytowego w celu ochrony przed nieuiszczeniem należności wynikającym z niewypłacalności, nadużyciami wynikającymi z braku chęci do uiszczenia płatności, jak również niewłaściwym użyciem przez strony trzecie (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Association of Clubs Creditreform eV, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss; CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium; Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Strasse 192, 50735 Kolonia).