Aplikacje

Możesz przesłać nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy, jeśli będzie on wciąż dostępny na naszej stronie internetowej. W tym celu zastosowaliśmy najnowocześniejszą metodę szyfrowania. Jeśli prześlesz nam swoje dane drogą mailową, pamiętaj, że maile nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej, a Ty jako kandydat musisz na własną rękę zapewnić szyfrowanie. Z tego powodu nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za przekazywanie Twoich danych tą drogą i rekomendujemy drogę pocztową, ponieważ oprócz przekazywania dokumentów mailem lub, jeśli istnieje taka potrzeba, poprzez formularz online, wciąż możesz przesłać dokumenty pocztą.

Jeśli Twoja odpowiedź na jedną z naszych ofert pracy zostanie odrzucona, Twoje dane zostaną usunięte po sześciu miesiącach, chyba że przedstawisz nam uzasadnione odwołanie przed wygaśnięciem tego okresu lub udzielisz nam zgody na przechowywanie Twoich danych przez dłuższy okres. Jest to niezbędne, abyśmy mogli zrealizować nasze zobowiązania wynikające z Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli przedstawiłeś nam faktury niezbędne do zwrotu kosztów podróży, będą one przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi i zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowego okresu przechowywania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rozpatrywania aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub jeśli niezbędne staje się przetwarzanie w postępowaniu prawnym, na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz § 26 BDSG (Federalna Ustawa o Ochronie Danych). Jeśli dobrowolnie dostarczysz nam szczególne dane osobowe na przykład dane zdrowotne, będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Jeśli będzie to niezbędne z perspektywy danego stanowiska, będziemy wymagać specjalnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.