Innowacje to nasze DNA

Czwarty co do wielkości rodzinny dostawca samochodów na świecie, Brose Group, wyróżnia się w swojej długiej historii innowacyjnymi produktami i technologiami produkcji. Zawsze mając na uwadze technologiczne trendy jutra, Brose kontynuuje wzorzec sukcesu, poprzez innowacje. We współpracy z firmą SSI SCHÄFER, jako generalnym wykonawcą w zakresie przepływu materiałów i informacji w czeskim zakładzie produkcyjnym w Ostrawie, udało się również osiągnąć innowacyjność, która wykracza daleko poza standardy przemysłowe. W tym przypadku był to w pełni zautomatyzowany system przenośników sterowany przez SAP.