Komputerowy system zarządzania obsługą techniczną (CMMS)

Komputerowy system zarządzania obsługą techniczną (CMMS) to stworzone przez SSI SCHÄFER narzędzie do efektywnego zarządzania pracami konserwacyjnymi i naprawczymi oraz kontrolowania tych prac w obiektach klientów. CMMS optymalizuje i dokumentuje prace konserwacyjne, zwiększając przy tym znacznie wydajność wykonywania tych prac oraz zapewniając maksymalną dostępność systemu dla użytkownika.
Wszystkie zalety zoptymalizowanego zarządzania obsługą techniczną w jednym systemie: 

  • Realizacja procesów roboczych bez użycia papieru

  • Elektroniczna dokumentacja czynności konserwacyjnych

  • Używanie przez techników praktycznych ręcznych skanerów udostępniających szczegółowe listy zadań konserwacyjnych dla każdego elementu instalacji

  • Efektywna organizacja prac konserwacyjnych 

System CMMS obejmuje również dostęp do internetowego portalu serwisowego, kody kreskowe dla każdego elementu instalacji, przenośne skanery dla techników oraz szkolenia z obsługi i konfigurację systemu CMMS. System jest używany do zarządzania konserwacją zapobiegawczą, naprawami oraz usługą SSI Resident Maintenance®, czyli kompleksowym serwisowaniem instalacji przez SSI SCHÄFER.
System ten daje pewność realizacji zaplanowanych i wymaganych działań konserwacyjnych. W dowolnej chwili, jednym kliknięciem można wywołać kompletną historię konserwacji i napraw. Generowane automatycznie raporty z przeprowadzonych prac zawierają dokładne zestawienia czasu obecności i konserwacji i są udostępniane po zeskanowaniu kodu kreskowego. System zapewnia również w każdej chwili dostęp do dokumentacji technicznej, np. do instrukcji wykonywania prac konserwacyjnych. Wszystko to powoduje poprawę jakości obsługi technicznej i wydłuża żywotność całej instalacji. Części zamienne użyte w pracach konserwacyjnych można w prosty sposób zamówić online w portalu serwisowym na podstawie listy części umieszczanej w raportach z prac konserwacyjnych. 

[---Error_NoJavascript---]